Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een beperking? U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw gehandicaptenparkeerkaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. U vraagt de parkeerkaart aan bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Als u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan.

De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

Voorwaarden

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet. Het medisch onderzoek is een onderdeel van de procedure om te bepalen of u in aanmerking komt voor die kaart. Niet iedere beperking geeft recht op een GPK. 

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als:

 • u bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel en u kunt aantonen dat u voor langere tijd (minimaal 6 maanden) niet in staat bent om zelfstandig meer dan 100 meter aan een stuk te lopen;
 • u passagier bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en u kunt aantonen dat u voor langere tijd (minimaal 6 maanden) niet in staat bent zelfstandig meer dan 100 meter aan een stuk te lopen. Ook bent u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder;
 • u bestuurder of passagier bent van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen en u door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden bent;
 • u bestuurder en passagier bent van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen en u door een aandoening of gebrek ernstige beperkingen of andere dan loopbeperkingen hebt.

Kosten

 • € 96,20 met geneeskundig onderzoek
 • € 44,90 zonder geneeskundig onderzoek 

Doen of meenemen

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan:

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waarin u woont.
 • U heeft nodig:
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • 2 dezelfde en duidelijke pasfoto's
  • een kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.