Meedoen in de maatschappij

In Heerlen willen we dat iedereen mee kan doen, met of zonder beperking. Ook vinden wij het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Soms is daar ondersteuning bij nodig, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of handicap.
Wij gaan ervanuit dat u eerst zelf uw probleem probeert op te lossen. Kijk wat u kunt oplossen met uw familie, vrienden, buren en bekenden. Is dit niet genoeg? Neem telefonisch contact op met team Wmo.

Aanpak

Hoe werken wij?

 • U vult het online formulier in.
 • Heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u gratis hulp krijgen van MEE .
 • Het Team WMO onderzoekt met u welke hulpvraag u heeft. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Welke gemeentelijke voorzieningen kunnen u helpen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een verslag. 
 • Heeft u dan een maatwerkvoorziening nodig? Doe een aanvraag bij de gemeente.
  Soms kunt u een maatwerkvoorziening van de WMO als persoonsgebonden budget (pgb) krijgen.

Kosten

Voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo kan een eigen bijdrage gelden:

 • Deze eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand.
 • Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau, hoeven geen eigen bijdrage te betalen. 

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. 

Omschrijving

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • U kunt uw huis niet meer schoon houden (hulp bij het huishouden)
 • U kunt zich niet meer verplaatsen in en rondom uw woning (hulpmiddelen)
 • U kunt niet meer zelfstandig reizen in de regio (vervoersvoorziening)
 • U kunt uw woning niet meer normaal gebruiken (woningaanpassing)

Ook kunt u bij ons een Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Andere zorgvragen?

Heeft u vragen over begeleiding of dagbesteding? Neem dan contact op met Buurtteams Heerlen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.