Geluidshinder op de openbare weg

Geluidsapparatuur op straat gebruiken mag alleen als omwonenden daar geen last van hebben. U moet dit bewijzen met een geluidsonderzoek.

Let op

Heeft u in 2023 een ontheffing aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Aanpak

Op de volgende manier geeft u het rapport door aan de gemeente:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • rapport van het geluidsonderzoek
  • gegevens over uw bedrijf

Omschrijving

Als u geluidsapparatuur op straat wilt gebruiken, dan mogen omwonenden daar geen last van hebben.

Om te bewijzen dat u aan de normen zult voldoen, moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dit voor u kunnen doen. U moet laten onderzoeken hoeveel van uw geluid hoorbaar is aan de gevels van omliggende gebouwen met een woonfunctie. Dit zijn bijvoorbeeld woningen, verpleeghuizen, woonboten, enzovoort.

Het rapport van het geluidsonderzoek moet u aan de gemeente doorgeven via het Omgevingsloket. Dit moet minimaal 4 weken voordat u de geluidsapparatuur gaat gebruiken.

U kunt een ontheffing aanvragen voor geluidshinder in de open lucht voor:

 • geluidsapparaat
 • (recreatie)toestel

Ook kan de gemeente locaties aanwijzen waar wel enige geluidshinder is toegestaan. Daarbij moet wél aan vastgestelde voorschriften worden voldaan. Deze voorschriften hebben te maken met:

 • het maximale geluidsniveau
 • locatie van de geluidsbronnen
 • frequentie en tijden van het gebruik ervan

Termijn

U moet het rapport van het geluidsonderzoek indienen minimaal 4 weken voordat u de geluidsapparatuur in gebruik neemt.