Melding of vergunning organiseren evenement

U hebt een vergunning nodig als u een groot evenement wil organiseren. Bij een klein evenement is een melding vaak genoeg. Meld de datum van het evenement zo snel mogelijk met een vooraankondiging. De gemeente houdt bij de beoordeling van de vergunning rekening met spreiding van evenementen in tijd en soort.

Vanaf 14 oktober gelden nieuwe voorwaarden voor binnen en buiten activiteiten/ evenementen. De meeste evenementen zijn verboden. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Bij de melding via de webdienst EvenementAssistent verschijnt een lijst met vragen. Die vragen stellen we om de risico's van een evenement in te schatten. Adviezen vragen wij automatisch op bij de hulpdiensten. Het risico bepaalt of uw evenement meldingsplichtig of vergunningsplichtig is.  Als het nodig is krijgt u een veiligheidsplan. Dit plan vult u verder aan.

Regel dit meteen online

Kosten

Het melden van een evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning is gratis.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo organiseert u een evenement:

  • Vul de digitale EvenementenAssistent in
  • Hebt een vergunning nodig? Vraag die minimaal 8 en maximaal 26 weken vóór het evenement aan
  • Is een melding voldoende? Meld het evenement minimaal 4 weken van te voren aan.
  • Hebt u vragen of hebt u hulp nodig bij het invullen van de EvenementAssistent? Bel met het Team Vergunningen/Evenementen: telefoon 14045 of mail evenementen@heerlen.nl 

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Gaat het om een risicovol evenement dan is de beslistermijn langer.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.