Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Melding of vergunning organiseren evenement

U hebt een vergunning nodig als u een groot evenement wil organiseren. Bij een klein evenement is een melding vaak genoeg. Meld de datum van het evenement zo snel mogelijk met een vooraankondiging. De gemeente houdt bij de beoordeling van de vergunning rekening met spreiding van evenementen in tijd en soort.

We mogen weer vergunnings- en meldingsplichtige evenementen onder voorwaarden organiseren. We maken onderscheid tussen evenementen met en zonder toegangsbewijzen.
Bekijk voor alle voorwaarden de website van Rijksoverheid.
Heeft u vragen over het organiseren van een evenement in Heerlen, neem dan contact met ons op via: evenementen@heerlen.nl of via 14045.

Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Verbiedt de overheid uw evenement door coronamaatregelen alsnog? U kunt een subsidie aanvragen bij het RvO. Deze regeling geldt voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2021.

Bij de melding via de webdienst EvenementAssistent verschijnt een lijst met vragen. Die vragen stellen we om de risico's van een evenement in te schatten. Adviezen vragen wij automatisch op bij de hulpdiensten. Het risico bepaalt of uw evenement meldingsplichtig of vergunningsplichtig is.  Als het nodig is krijgt u een veiligheidsplan. Dit plan vult u verder aan.

Het melden van een evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning is gratis.

Zo organiseert u een evenement:

  • Vul de digitale EvenementenAssistent in
  • Hebt een vergunning nodig? Vraag die minimaal 8 en maximaal 26 weken vóór het evenement aan
  • Is een melding voldoende? Meld het evenement minimaal 4 weken van te voren aan.
  • Hebt u vragen of hebt u hulp nodig bij het invullen van de EvenementAssistent? Bel met het Team Vergunningen/Evenementen: telefoon 14045 of mail evenementen@heerlen.nl 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Gaat het om een risicovol evenement dan is de beslistermijn langer.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.