Wilt u iets plaatsen op gemeentegrond, bijvoorbeeld een hoogwerker, container of steiger? Vraag dan eerst om toestemming.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken: 

 • U vraagt de toestemming online aan. Hiervoor logt u in met uw eigen DigiD (ook als bedrijf).
 • U betaalt de aanvraag met iDeal.

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn vanaf € 19,60 (tarief 2024)

Zonder het Kvk-nummer in het aanvraagformulier (als de aanvrager een organisatie of onderneming is) betaalt u de kosten als aanvrager zelf.

Omschrijving

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Voorwaarden

Wilt u objecten langs de kant van de weg of op de stoep plaatsen? Vraag hiervoor altijd een vergunning tijdelijk gebruik gemeentegrond aan. Ook als de stoep particulier eigendom is, maar een openbaar karakter heeft. 
U krijgt o.a. geen vergunning voor het plaatsen van een object: 

 • in openbaar groen
 • op de rijweg waar een stopverbod geldt
 • speelplaats, zandbak of speelweide
 • op een gehandicaptenparkeerplaats
 • bij een brandkraan (zowel boven- als ondergronds)

Let op:

 • u mag het wegdek niet beschadigen
 • vluchtwegen moeten vrij blijven
 • de doorgang voor hulpdiensten moet minimaal 3,50 meter breed zijn
 • u mag een container nooit op de stoep plaatsen

Gaat u voorwerpen op gemeentegrond plaatsen voor werkzaamheden waar ook nog een andere vergunning voor nodig is?
Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning om te mogen bouwen of slopen? Dan mag u de werkzaamheden niet uitvoeren totdat u ook de andere vergunningen hebt gekregen. 
Hou hier rekening mee bij de planning van het plaatsen van bijvoorbeeld containers, hoogwerkers enzovoorts.

Termijn

Vraag de vergunning minimaal 2 weken van te voren aan. Deze tijd hebben wij nodig om uw aanvraag in orde te maken.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.