Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Handhavingsverzoek indienen

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

 Dan kunt u de gemeente vragen hier tegen op te treden. Dit heet een verzoek om handhaving. Een verzoek om handhaving is niet hetzelfde als een klacht.

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

  • illegale stort van afval
  • bodem die is vervuild
  • stankoverlast
  • geluidsoverlast
  • ongewenste reclame (buiten)
  • bouwen zonder vergunning
  • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

Voor het indienen van een verzoek om handhaving moet u belanghebbende zijn. Met een verzoek om handhaving vraagt u de gemeente om een officieel besluit te nemen over een bepaalde situatie. 

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • Vul het formulier handhavingsverzoek in en stuur het op.
  • Controleer eerst of het een handhavingsverzoek is voor een gemeente of dat de klacht thuis hoort bij een andere overheidsinstantie.

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.