Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Handhavingsverzoek indienen

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

U kunt u de gemeente vragen hier tegen op te treden. Dit heet een verzoek om handhaving. Een verzoek om handhaving is niet hetzelfde als een klacht of een melding.

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

  • illegale stort van afval
  • bodem die is vervuild
  • stankoverlast
  • geluidsoverlast
  • ongewenste reclame (buiten)
  • bouwen zonder vergunning
  • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Dat betekent dat het handhavingsverzoek gaat over iets dat direct invloed heeft op u of uw directe leefomgeving.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • Controleer eerst of het een handhavingsverzoek is voor een gemeente of dat het verzoek thuis hoort bij een andere overheidsinstantie.
  • Vul het formulier handhavingsverzoek in en stuur het op.

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.