Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf gaat beginnen, overnemen of verplaatsen, heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Gaat u ook alcohol schenken in het bedrijf, dan heeft u ook een Alcoholwetvergunning nodig. Zonder de juiste vergunningen mag u geen horecabedrijf beginnen. Vraag de vergunningen op tijd aan bij de gemeente.

Aanpak

Vraag de vergunningen op tijd aan. Voor het indienen van een aanvraag neemt u contact op met cluster Horeca via horeca@heerlen.nl of via 14045. We adviseren u om dit zeker drie maanden voor de opening van uw zaak te doen. Zonder de vergunningen mag u namelijk niet starten met het horecabedrijf.

Kosten

Tarieven 2024

 • € 971,70 - een vergunning voor het starten van een horecabedrijf waar wel of geen alcohol wordt geschonken
 • € 410,10 - een wijziging van de ondernemingsvorm
 • € 19,60 - het kwartiertarief voor een wijziging in de aard van inrichting
 • € 410,10 - vestiging horeca-afhaal zonder alcohol
 • € 156,05 - wijzigen van de eerste leidinggevende
 • € 99,25 - wijzigen van iedere volgende leidinggevende

Omschrijving

U heeft een horecabedrijf als u eten en/of (alcoholische-) drank verstrekt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel, maar ook afhaalcentra.

Als u een horecabedrijf gaat beginnen, overnemen of verplaatsen, heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig. Gaat u ook alcohol schenken in het bedrijf, dan heeft u ook een Alcoholwetvergunning nodig.

Nieuwe leidinggevende:

 • U hoeft geen nieuwe Alcoholwetvergunning aan te vragen als u een nieuwe leidinggevende in dienst neemt. 
 • Er geldt een nieuwe procedure om andere leidinggevende bij te schrijven in horecabedrijven. Gebruik daarvoor de aanvraag verklaring leidinggevende.
 • Voor een overzicht van de wijzigingen kunt u kijken op het Ondernemersplein.

Nieuwe ondernemer:

Vraag u op tijd en voor de wijziging een nieuwe vergunning aan voor het veranderen van de ondernemer(s). Pas na de goedkeuring van de vergunning mag u de verandering  doen. 

Voorwaarden

 • U heeft vergunningen nodig om een horecabedrijf beginnen. 
 • De exploitant en de leidinggevenden moeten voldoen aan de (gedrags)eisen van de gemeente.
 • De inrichting zelf moet voldoen aan eisen (milieu en inrichtingseisen qua horecaregelgeving).
 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn. Leidinggevenden moeten in het kader van de exploitatievergunning horeca 18 jaar of ouder zijn. Als zowel een vergunning op basis van de Alcoholwet en de exploitatievergunning horeca is vereist, dan geldt de leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar.
 • Leidinggevenden mogen niet van slecht levensgedrag zijn.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar en geldt voor onbepaalde tijd. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De vergunning is niet meer geldig als de exploitatie stopt, de rechtsvorm verandert of als er veranderingen plaatvinden rondom de eigenaar/eigenaren (bijvoorbeeld een vennoot stopt, of er komt een vennoot bij, of een andere persoon neemt de zaak over).
 • De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Kijk voor meer informatie bij Bibob-onderzoek.

Termijn

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een besluit te nemen en kan deze beslistermijn nog een keer verlengen. Uitstellen van de beslistermijn kan door de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.