Bent u nieuw in Nederland? Misschien moet u inburgeren. U leert dan over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

Let op

Onderstaande regels gelden vanaf 1 januari 2022. Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan gelden voor u andere regels.

Aanpak

Inburgeren gaat als volgt:

 • U krijgt van de gemeente een uitnodiging voor de brede intake.
 • De gemeente maakt een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) voor u.
 • De gemeente kijkt hoe het gaat met uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
 • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

Kosten

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste 2 pogingen.

Omschrijving

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een brede intake. De brede intake bestaat uit:

 • een toets om te bepalen wat u al kunt
 • een gesprek over uw situatie

De gemeente maakt daarna een plan waarin staat hoe u moet inburgeren. Dit heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat:

 • welke lessen u gaat volgen
 • welke hulp u kunt krijgen
 • hoe u de inburgering afsluit. Dit gaat met een examen of een afsluitend gesprek.

U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld als u Nederlander wilt worden. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

Het inburgeringsexamen bestaat uit:

 • De vakken lezen, luisteren, schrijven en spreken op taalniveau B1
 • Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM). Hier leert u over Nederlandse gebruiken, geschiedenis en cultuur. U leert bijvoorbeeld wie het land bestuurt. U leert ook hoe mensen in Nederland met elkaar en situaties omgaan. Bijvoorbeeld: wat moet je doen als je ziek bent? Wat doe je met je afval? 
 • Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).U gaat naar groepsbijeenkomsten bij de gemeente. In deze bijeenkomsten leert u over werken in Nederland. U leert welke soorten beroepen er zijn en wat u hiervoor in Nederland moet kunnen. Ook leert u hoe u in Nederland solliciteert voor een baan. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven en op gesprek te gaan. Het doel is dat u straks zelf een baan kunt vinden.
 • Participatieverklaring. U volgt een workshop van twee dagen bij de gemeente. Hierin leert u over de Nederlandse kernwaarden. Bijvoorbeeld over gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit en meedoen in de samenleving. Na afloop ondertekent u de participatieverklaring

Verder verzorgt de gemeente workshops. Samen met u spreken we af welke workshops u volgt.

Voorwaarden

U hoeft niet in te burgeren in de volgende situaties:

 • U heeft een Nederlands paspoort.
 • U komt uit een EU-/EER-land of Zwitserland.
 • U bent jonger dan 18 jaar of oud genoeg om met pensioen te gaan.
 • U hebt 8 jaar of langer in Nederland gewoond toen u leerplichtig was.
 • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk.

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt het niet? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

 • U hebt een ernstige ziekte of handicap.
 • Door persoonlijke omstandigheden is het voor u moeilijk om in te burgeren.

Kent u de Nederlandse taal en cultuur al? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

 • U spreekt de Nederlandse taal goed.
 • U woont al 10 jaar of langer in Nederland.
 • U werkt al 5 jaar of langer in Nederland of u doet hier al 5 jaar of langer vrijwilligerswerk.
 • U volgt een opleiding in Nederland of u heeft het diploma van een Nederlandse opleiding gehaald. Lees hier meer over op Inburgeren.nl.

Termijn

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn van 3 jaar gaat in als uw PIP is vastgesteld. U kunt soms verlenging krijgen. Bijvoorbeeld als er een wachtlijst is bij de inburgerschool, of als u ziek bent. Lees meer over het verlengen van de termijn op Inburgeren.nl.