Inschrijven in Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en Burgerservicenummer (BSN)

Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN.

Aanpak

Wat moet u meenemen naar uw afspraak?

 • een geldig reisdocument: paspoort of Identiteitskaart
 • de QR-code of het ingevulde aanvraagformulier
 • Bent u jonger dan 16 jaar? Neem dan ook een gewaarmerkte  kopie mee van de geboorteakte. De kopie mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
  Minimaal één ouder moet bij de afspraak aanwezig zijn.

Woont u in het buitenland en heeft uw kind een BSN nodig?

Woont u in het buitenland? Maar is uw kind in Nederland geboren, dan krijgt uw kind niet automatisch een BSN. Vraag eerst een reisdocument (paspoort of ID-kaart) aan.

 • Voor kinderen tot 16 jaar geldt:
  • Uw kind moet meekomen.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee.
  • Een gewaarmerkte kopie geboorteakte, niet ouder dan 6 maanden.
  • Minimaal 1 ouder komt mee en neemt zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee
 • Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig een aanvraag doen met een geldig reisdocument.

Kosten

Het burgerservicenummer (BSN) is gratis.

Het aanpassen van gegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen kost niets.
Een uittreksel kost € 19,60 (2024).

Omschrijving

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Vroeger heette het BSN: sofinummer.

Met het BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruiken het burgerservicenummer.

Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Woont u niet in Nederland? Of komt u korter dan 4 maanden naar Nederland om te werken of studeren? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U krijgt dan een BSN.

 • U woont niet of korter dan 4 maanden in Nederland.
 • Wilt u het adres waarmee u in de RNI staat ingeschreven aanpassen? Ga dan naar aanpassen gegevens RNI.
 • Voor alle andere aanpassingen, moet u altijd een afspraak maken.
 • Komt u als werkgever naar de afspraak? Kom dan samen met alle werknemers persoonlijk.