Een burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor contact met de overheid. Iedereen die staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. 

Woont u bijvoorbeeld korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).  U krijgt een BSN nadat u bent ingeschreven in de RNI.

Let op

Vul eerst het aanvraagformulier in. Dat kan online met een QR-code of door het aanvraagformulier te printen en in te vullen. De formulieren zijn in meerdere talen. 
Neem de QR-code of het ingevulde formulier mee naar de afspraak aan de balie.
U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Aanpak

Wat moet u meenemen naar uw afspraak?

 • een geldig reisdocument: paspoort of Identiteitskaart
 • de QR-code of het geprinte aanvraagformulier
 • Bent u jonger dan 16 jaar? Neem dan ook een gewaarmerkte  kopie mee van de geboorteakte. De kopie mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
  Minimaal één ouder moet bij de afspraak aanwezig zijn.

Woont u in het buitenland en heeft uw kind een BSN nodig?

Woont u in het buitenland? Maar is uw kind in Nederland geboren, dan krijgt uw kind niet automatisch een BSN. Vraag eerst een reisdocument (paspoort of ID-kaart) aan.

 • Voor kinderen tot 16 jaar geldt:
  • Uw kind moet meekomen.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs van uw kind mee.
  • Een gewaarmerkte kopie geboorteakte, niet ouder dan 6 maanden.
  • Minimaal 1 ouder komt mee en neemt zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee
 • Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelfstandig een aanvraag doen met een geldig reisdocument.

Kosten

Het burgerservicenummer (BSN) kost niets.

Het aanpassen van gegevens in de Registrattie Niet-Ingezetenen kost niets.
Een uittreksel kost € 19,60 (2024).

Omschrijving

De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid:

 • U woont niet of korter dan 4 maanden in Nederland.
 • Wilt u het adres waarmee u in de RNI staat ingeschreven aanpassen? Ga dan naar aanpassen gegevens RNI.
 • Voor alle andere aanpassingen, moet u altijd een afspraak maken.
 • Komt u als werkgever naar de afspraak? Kom dan samen met alle werknemers persoonlijk.