Kinderopvang gebruiken

U kiest zelf een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder uit. U Sluit zelf een overeenkomst af en krijgt de rekening voor de opvang. Heeft u moeite met het betalen van de kinderopvang? Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.

Aanpak

De werkgevers betalen een bijdrage aan de overheid. U moet er zelf voor zorgen dat u de bijdrage van de overheid terugkrijgt. Dit regelt u met de belastingdienst. Dit kan via telefoonnummer 0800-0543 (gratis) of via www.belastingdienst.nl. Op deze site vindt u alle informatie en een rekenmodel. Zo kunt u uitrekenen wat uw eigen bijdrage aan de kinderopvang zal zijn. De belastingdienst maakt vervolgens iedere maand een bedrag op uw rekening over.

Omschrijving

Ouders kunnen uit de volgende vormen van kinderopvang kiezen: 

  • kinderdagverblijven voor kinderen van 0-4 jaar
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar (tot en met groep 8)
  • gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar (tot en met groep 8)

De kosten voor de kinderopvang betalen meestal drie partijen: de werkgever(s), de overheid (belastingdienst) en de ouder(s). 

Heeft u moeite met het betalen van de kinderopvang?  Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage krijgt u naast of in plaats van de kinderopvangtoeslag van de rijksoverheid.  De gemeente Heerlen maakt deze bijdrage over aan de kinderopvang. De eigen bijdrage betaalt uzelf.

U moet wel gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat.

Voorwaarden

Voor een tegemoetkoming door de belastingdienst moet de kinderopvang ingeschreven staan in het landelijke register kinderopvang. Dit register is belangrijk, omdat het betekent dat de kinderopvang van goede kwaliteit is. Geregistreerde kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De GGD controleert dit jaarlijks.