Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte hoge kosten? U kunt dan bijzonder bijstand aanvragen. Dit is een geldbedrag om deze kosten te kunnen betalen. U kunt bijzondere bijstand vragen voor bijvoorbeeld de advocaatkosten, de kosten van bewindvoering maar ook voor bijvoorbeeld een nieuwe koelkast. U kunt bijzondere bijstand krijgen als u een laag inkomen hebt en geen (of weinig) vermogen. Bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering heeft. 

Aanpak

Krijgt u al een uitkering van de gemeente Heerlen!

 •  Gebruik dan het online aanvraagformulier Bijzondere Bijstand. 

Krijgt u geen uitkering van de gemeente Heerlen!

 • Vul het aanvraagformulier Bijzonder Bijstand lang in (pdf). Wij hebben meestal geen of te weinig gegevens van u om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
  Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Wilt u weten of het zinvol is om aan te vragen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.  

Omschrijving

Bijzondere bijstand is een geldbedrag om onverwachte kosten te betalen. De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven.

We stellen u daarom een aantal vragen:

 • Heeft u op korte termijn zelf voldoende geld om de kosten te betalen?
 • Had u kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft?
 • Heeft u de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom?
 • Heeft u niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine?

Voorwaarden

We kijken onder andere naar uw inkomen en vermogen om uw recht op bijzondere bijstand te beoordelen. Voor de bijzondere bijstand is het sociaal minimum iets hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm. Wij gaan uit van een hoger bedrag, zodat ook mensen met een inkomen iets boven het sociaal minimum nog in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van bijzonder noodzakelijke kosten. Hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn, leest u hieronder. Om recht te hebben op bijzonder bijstand kijken we bijvoorbeeld ook of de kosten nodig zijn en of u voor deze kosten had kunnen sparen. 

Welke inkomensgrenzen gelden voor draagkracht?

Als uw netto inkomen (inclusief vakantiegeld) per maand lager is dan 120% van de bijstandsnorm, heeft u geen draagkracht uit inkomen. Het inkomen boven dat bedrag brengen we in mindering op de vergoeding die u krijgt. Voor kosten van schuldenbewind geldt als inkomensgrens 100% van de bijstandsnorm.
De hoogte van de bijstandsnormen vindt u op rijksoverheid.nl

Voor de energiekosten verhogen we de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm.

Welke vermogensgrenzen gelden er?

Het vermogen boven een bepaald bedrag brengen we ook in mindering op de voor vergoeding van de kosten. Met vermogen bedoelen we: bezittingen en/of schulden.

De volgende bedragen laten we vrij:

 • Alleenstaande € 7.575,00
 • Alleenstaand ouder € 15.150,00
 • Gehuwden/samenwonenden € 15.150,00

Drempelbedrag

Voor een aantal kosten geldt een drempelbedrag van € 50,-. We bedoelen daarmee dat u de eerste € 50,00 per jaar niet vergoedt krijgt. Als u doorlopend bijzondere bijstand ontvangt, dan brengen wij elk jaar € 50,00 in mindering. 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In de beslissing staat hoe u dat kunt doen.