Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelf naar school? Misschien krijgt u leerlingenvervoer van de gemeente.

Aanpak

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor Leerlingenvervoer of wilt u gebruik maken van de fietsstimuleringsregeling? Vraag dit voor 1 mei aan. U kunt dan bij goedkeuring op tijd gebruik maken van een vervoersvoorziening.

Zo vraagt u Leerlingenvervoer of de eenmalige subsidie aan:

 • vul het online formulier in
 • zorg dat u de gegevens die nodig zijn bij de hand heeft (bijvoorbeeld medische verklaring of een toelaatbaarheidsverklaring)

Vragen?

Bel onze klantenservice Leerlingenvervoer op 045-5604513. Dit kan elke dag van 09.00 tot 12.00 uur. Of stuur een mail naar leerlingenvervoer@heerlen.nl.

Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem contact op met Alcander in Heerlen, telefoonnummer 045-5602525.

Kosten

De gemeente mag vragen om een eigen bijdrage, als uw kind een school voor regulier basisonderwijs bezoekt. De eigen bijdrage geldt niet voor gehandicapte kinderen.

Omschrijving

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt dan leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer kan op verschillende manieren:

 • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
 • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer.
 • De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi.
 • een eenmalige subsidie uit fietsstimuleringsregeling van € 500,-

De fietsstimuleringsregeling

Fietsen als leerlingenvervoer moedigen we extra aan:

 • als een goed en gezond alternatief voor auto of openbaar vervoer
 • maar zeker ook om de zelfstandigheid van uw kind te helpen bevorderen.

Hebt u recht op een vergoeding uit de regeling Leerlingenvervoer? En wilt u uw kind naar school leren fietsen of alleen laten fietsen? Dan kunt u misschien profiteren van de stimuleringsregeling voor fietsvervoer.
De vergoeding die u op dit moment voor leerlingenvervoer heeft stopt dan.
Naast de eenmalige subsidie van € 500,-- krijgt u wel nog een kilometervergoeding voor de fietsafstand naar school en terug naar huis.

Voorwaarden

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw huis en de school
 • de reistijd
 • wat uw kind zelf kan
 • de leeftijd
 • de inzet van beide ouders

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

De 8 weken gaan in als u alle gegevens die de gemeente vraagt heeft ingeleverd.

Zit de leerling in het laatste schooljaar en wilt u fietssubsidie aanvragen? Dan moet u dit aanvragen voor 1 oktober van dat schooljaar.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.