Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (technische eisen)

Gaat u bouwen of verbouwen? Dat moet u melden bij de gemeente. Of u moet een omgevingsvergunning aanvragen.

Aanpak

Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
  • Log in om de vergunning aan te vragen of de melding te doen. Lever alle gevraagde documenten aan.

Kosten

Kijkt u voor de kosten bij de legesverordening 2024 Ook als wij de vergunning/ontheffing weigeren of intrekken, moet u kosten betalen. 

Omschrijving

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Of u moet bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen voor de technische bouwactiviteit. 

Melding of omgevingsvergunning?

Moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen? Dat hangt van het bouwwerk af. Het bouwwerk is het gebouw dat u aan het bouwen of verbouwen bent. Bij kleine bouwwerken doet u een melding. Bij grotere bouwwerken vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Hoe weet u of uw bouwwerk klein of groot is? Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse. Er zijn 3 gevolgklassen: 1, 2 en 3.

Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 1? En gaat het om nieuwbouw? Dan is een melding voldoende. U moet dan wel een kwaliteitsborger inhuren. De kwaliteitsborger stelt een plan op. Dat heet een borgingsplan. Daarin staat hoe er gebouwd wordt, en hoe het bouwwerk eruit gaat zien. De kwaliteitsborger kan namens u de melding doen.

Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3, of gaat het om verbouwing? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Wilt u weten in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt? Kijk dan op de website van Iplo. Of doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

Andere vergunningen

Houd er rekening mee dat u misschien ook nog andere vergunningen nodig heeft. Zoals een omgevingsvergunning om te zien of uw bouwwerk past binnen de omgeving.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

  • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.  U vindt hier ook informatie over de nieuwe regels voor duurzame energie.  Lees meer over de wetten en regels voor gebouwen op RVO.nl.
  • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Termijn

Moet u een melding doen? Dat moet minimaal 4 weken voordat u begint met bouwen.

Moet u een vergunning aanvragen? Doe dat ruim op tijd. De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag voor een vergunning. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Heeft u een vergunning aangevraagd en heeft de gemeente de vergunning geweigerd? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.