Toezicht op bouw en verbouw

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet iemand controleren of u zich bij de bouw aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de bouw begint en stopt.

Aanpak

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in.
 • Geef de startdatum of einddatum door. Moet u een kwaliteitsborger inhuren? Dan kan die namens u de startdatum en einddatum doorgeven.
  • Startdatum melden: doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de bouw.
  • Einddatum melden: doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de bouw en voordat u het gebouw gaat gebruiken.

Kosten

De kwaliteitsborger betaalt u zelf. De inspecteur van de gemeente hoeft u niet te betalen.

Zie voor de kosten de legesverordening 2024

Omschrijving

Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.

 • Soms is dat iemand van de gemeente.
 • Soms moet u daar zelf iemand voor inhuren: een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger stelt een plan op. Dat heet een borgingsplan. Daarin staat hoe er gebouwd wordt, en hoe het bouwwerk eruit gaat zien.

U laat de gemeente weten wanneer u begint met de bouw en wanneer u klaar bent.

Wie controleert uw bouwwerk?

Dat hangt van het bouwwerk af. Het bouwwerk is het gebouw dat u aan het bouwen of verbouwen bent. Bij kleine bouwwerken controleert de kwaliteitsborger. Bij grotere bouwwerken doet de gemeente dat.

Hoe weet u of uw bouwwerk klein of groot is? Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse. Er zijn 3 gevolgklassen: 1, 2 en 3.

Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 1? En gaat het om nieuwbouw? Dan moet u een kwaliteitsborger inhuren. Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3, of gaat het om een verbouwing? Dan controleert de gemeente.

Wilt u weten in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt? Kijk dan op de website van Iplo. Of doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

Wat controleert de kwaliteitsborger of de gemeente?

 • of u bouwt zoals in uw vergunning staat, of in het borgingsplan
 • of u het gebouw en het terrein gebruikt zoals in uw vergunning of in uw borgingsplan staat
 • hoe u bouwt (bouwt u bijvoorbeeld veilig genoeg)
 • hoe u bouwmateriaal (zoals planken, stenen en gereedschap) op de bouwplaats brengt en opruimt.

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de gemeente of de kwaliteitsborger de bouw stoppen. Of u mag het gebouw niet meer gebruiken.