Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Als mantelzorger zorgt u voor een familielid, vriend of buur. Het geven van deze zorg kan zwaar zijn. U kunt daarbij ondersteuning krijgen. Neem contact op met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg of meldt u bij Buurtteams.

Aanpak

Zo meldt u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
 • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
 • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Omschrijving

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken, zoals bijvoorbeeld:

 • Hulp krijgen van een vrijwilliger bij uw mantelzorgtaken.
 • Regelen dat de persoon wie u zorgt gebruik gaat maken van een maaltijdservice. U hoeft dan niet meer elke dat te koken.
 • Deelnemen aan bijeenkomsten voor mantelzorgers, zodat u elkaars ervaringen kunt delen.

Komt u er zelf niet uit? U kunt met uw vragen terecht bij een buurtteam in uw eigen buurt. U krijgt dan uitleg, advies of hulp.
De medewerker van het team bespreekt met u wat u wel zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft, of er misschien toch ook professionele hulp nodig is. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.