Ontheffing parkeren van voertuig

Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in een gebied of op een weg die verboden is voor auto's en andere voertuigen? Vraag dan bij de gemeente om een ontheffing. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Als u toch met uw voertuig in een autovrije zone moet zijn, kunt u ontheffing aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen, zijn:

  • U heeft een geldig kentekenbewijs van het voertuig.

Kosten

€ 16,30 - ontheffing voor het parkeren van een voertuig

Doen of meenemen

Vul het aanvraagformulier in en geef aan:

  • waar u het voertuig wilt parkeren;
  • wanneer u het voertuig daar wilt parkeren;
  • hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren;
  • waarom u daar moet parkeren.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.