Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heeft u een begeleidingsvraag? Bespreek dit met een medewerker van het Sociaal Buurtteam. Misschien is de algemene voorziening van Heerlen Stand BY! een goede oplossing voor u. Als dat zo is heeft u geen PGB nodig.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u zelf kunt uitgeven aan zorg of ondersteuning. U kiest bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een pgb kunt u bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. Of u kunt met een pgb jeugdhulp inkopen.

Er zijn 4 soorten pgb, voor zorg en ondersteuning vanuit:

  • jeugdhulp
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. U moet zelf de administratie bijhouden van de zorg die u ingekocht heeft. De SVB betaalt zorgverzekeraars op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

U kunt het persoonsgebonden budget (pgb) ook gebruiken om zorg in te kopen in andere EU-landen.

U moet in staat zijn om regie te voeren over uw eigen situatie. Regie voeren betekent dat u een plan moet kunnen opstellen waarin u uitlegt waarom u een PGB wil. Hierbij mag u hulp vragen van iemand uit uw eigen omgeving of een formele vertegenwoordiger. 

Let op: Bij het toekennen van een persoonsgebonden budget vraagt de gemeente om een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de hulpverlener.

U moet in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen.

Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. 

Zo vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan:

  • Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank. Hier ziet u hoe de aanvraag voor elke soort pgb eruitziet.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.