Wanneer u via de website producten digitaal afhandelt of bij de gemeente zorg, hulp of ondersteuning vraagt, maken wij vaak gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Alle medewerkers moeten zich namelijk houden aan de regels uit privacywetgeving en ons privacybeleid. Dat geldt ook voor de instellingen en instanties met wie de gemeente samenwerkt.

Zo gaan wij om met uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn nodig om hulp te kunnen bieden. We willen u daar zoveel mogelijk bij betrekken en duidelijk over informeren. We vragen nooit meer gegevens dan nodig. We gebruiken de gegevens nooit voor een ander doel dan met u is besproken of wettelijk is toegestaan.

Alleen met toestemming of op basis van wettelijke bevoegdheden

Persoonlijke informatie vastleggen, opvragen, inzien of delen met anderen doen we alleen met uw toestemming of op basis van wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld als u uw verhuizing doorgeeft zijn wij verplicht om dit automatisch door te geven aan overheidsinstanties en aan door de minister aangewezen instanties zoals uw zorgverzekeraar.

Uw privacy als gebruiker van deze website

De gemeente Heerlen respecteert uw privacy als bezoeker van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via webformulieren verstrekt vertrouwelijk en conform de wet wordt behandeld. Sommige producten kunt u geheel digitaal afhandelen. Daarvoor moet u dan gegevens verstrekken of gebruik maken van een DigiD. Zodra u bent ingelogd worden de gegevens automatisch versleuteld en verstuurd via een ‘beveiligde’ verbinding.

Uw bezoek aan de website van de gemeente Heerlen kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel is de gemeente geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in bezoekersgedrag van onze gebruikers. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit is geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website continu te verbeteren.

Vermoedt u dat uw privacy is geschonden?

Als u vermoed dat de gemeente Heerlen uw privacy heeft geschonden, dan kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Die is bereikbaar via gemeente@heerlen.nl of tel: 045-5605040.

Meer informatie

Wilt u meer weten over privacy beleid of over de bescherming van uw persoonlijke gegevens? Kijkt u dan op de website van autoriteit persoonsgegevens.