Raadscommissies

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.

Onderwerpen van de commissies: 

  • Commissie Economie, Bestuur, Financien (EBF)
    Deze commissie behandelt de onderwerpen economie, arbeidsmarkt, participatie, sport, financiën, bestuurskracht, stadsmarketing, communicatie, dienstverlening, buurgericht werken, Heerlen-Noord, lokale democratie en duurzaamheid. 
  • Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgeving (ROLO)
    Deze commissie behandelt de onderwerpen centrum, ruimtelijke ontwikkeling, herstructurering, wonen, omgevingswet, beheer en ouderhoud, milieu, afval, mobiliteit, verkeer en dierenwelzijn. 
  • Commissie Maatschappij en Welzijn (MW)
    Deze commissie behandelt de onderwerpen cultuur en erfgoed, onderwijs, evenementen, welzijn, WMO, jeugd, inkomen en armoedebestrijding, sociale voorzieningen, volksgezondheid, ouderenbeleid, diversiteit, veiligheid en handhaving. 

De commissies nemen geen besluiten, maar geven de gemeenteraad advies. Ze vergaderen in de regel één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt ook uw mening geven. Bekijk hiervoor de pagina over raads- en commissievergaderingen.

Commissieleden

De commissies bestaan uit raadsleden of hun vervangers vanuit de politieke partij. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op onderdelen van het beleid.