De inhoud is geladen.

Heerlen toegankelijk

Heerlen toegankelijk voor iedereen

Hoe mooi zou het zijn als Heerlen de meest toegankelijke gemeente zou zijn. Onder het motto ‘iedereen voor elkaar’ willen we zoveel mogelijk mensen bewust maken van de toegankelijkheid van onze stad.

Inclusie – het tegenovergestelde van exclusie

De term inclusie betekent letterlijk ‘insluiten’, dus het tegenovergestelde van ‘uitsluiten’. Op de eerste plaats denk je dan aan mensen met een beperking, bijvoorbeeld in een rolstoel. Maar er zijn nog veel meer doelgroepen die we niet mogen vergeten. Zij vragen soms om aanpassingen van onze dienstverlening, de manier waarop we informatie geven of hoe we gebouwen en openbare ruimte inrichten. Bijvoorbeeld ouderen, kinderen en jongeren, dak- en thuislozen. Maar ook mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen, niet goed kunnen omgaan met stressvolle situaties of nieuwe technologieën.

Wat is inclusie?

Inclusie houdt in dat iedereen in de samenleving tot zijn recht komt. Iedereen mag zichzelf zijn, iedereen is even belangrijk en iedereen kan meedoen. Elke inwoner van Heerlen moet zich geaccepteerd voelen. Thuis, op school, op het werk, op straat, in de sport - waar dan ook. Leven met een beperking mag geen beperking zijn om te leven zoals je wilt.

Werk aan de winkel

Inclusief beleid is een continu proces dat we steeds blijven verbeteren. De gemeente Heerlen geeft graag het goede voorbeeld. Daarbij hebben we de hulp nodig van iedereen die woont of werkt in Heerlen.

Heeft u een idee of een suggestie? Laat u het ons weten? Mail naar: iedereenvoorelkaar@heerlen.nl.

Leven met een beperking in Heerlen

Zo gemakkelijk is het...

Concrete acties

Wat doen we dan als gemeente? We brengen vraag en aanbod van geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking in kaart. Toetsen de openbare ruimte in de stadsdelen. Medewerkers van de gemeente gaan samen met ervaringsdeskundigen op pad. We brengen de situaties in kaart en bedenken oplossingen om ‘drempels’ in de openbare ruimte te verminderen. Maar ook om bijvoorbeeld rolstoelvriendelijke wandelroutes of toegankelijke culturele activiteiten mogelijk te maken. 

Enkele voorbeelden:

Een plek voor de regenbooggemeenschap

Centr@l Parq, gelegen aan de Oranje Nassaustraat 23A, is de thuisbasis voor Queer Parkstad, COC Limburg en jongerenorganisatie @ease. Central Parq is een ontmoetingsplek voor mensen die hetzelfde denken. De lange, smalle ruimte is knus ingericht met verschillende zithoekjes, tafels en een bar met een paar koelkasten voor eten en drinken. 

Een toegankelijk zwembad

Zwembad Hoensbroek is toegankelijk gerenoveerd met onder andere meerdere mindervalide toiletten en omkleedruimten die groter in afmetingen zijn. Er is ook gelet op de vloerafwerking (anti slip) en het toepassen van kleuren voor de verschillende onderdelen binnen het zwembad.

Theatervoorstellingen voor slechtzienden

Het Parkstad Limburg Theater biedt samen met Stichting Komt het Zien! bij een aantal voorstellingen een speciale theaterbeleving aan voor mensen die weinig of niets meer zien.

Toegankelijke speeltuinen

Een toegankelijke speeltuin in Welten met speeltoestellen waar kinderen met een beperking ook gebruik van kunnen maken. En met aangepaste paden, zodat mensen die gebruik maken van een hulpmiddel zich makkelijker door de speeltuin kunnen verplaatsen. De komende jaren wil Heerlen alle speeltuinen beter toegankelijker maken.

Beter toegankelijke gebouwen 

Denk aan BMV Molenberg en Schunck, maar ook gebouwen van kleine ondernemers in de stad. Hier zijn bijvoorbeeld de stoep aangepast, traptredes beter zichtbaar gemaakt of drukknoppen bij deuren geplaatst. En ook bij nieuwbouwplannen kijken we mee, bijvoorbeeld bij Kindcentrum Bekkerveld, BMV Heerlerbaan, Buitenschoolse Opvang Mijn Spoor en de Paulusschool.

Een inclusieve audioroute over het mijnverleden

De audiotour is een route van 2 km die start bij het Mijnmuseum, Dr. Poelsstraat 29. Ga naar de website van de route om de route op te starten.

Een Hoge Nood app

Studenten hebben voor de gemeente uitgezocht welke openbare toiletten toegankelijk zijn. Via de landelijke app ‘HogeNood’ kunt u ontdekken waar u naar het toilet kan gaan als de nood hoog is. 

Gehandicaptensport

Voor mensen met een beperking is het echter nog niet vanzelfsprekend om dichtbij passend sport- en beweegaanbod te vinden. Via Iedereen Kan Sporten Parkstad willen we gehandicaptensport een betere en prominentere plaats te geven.  Check de website iedereenkansporten.

Aangepaste werkplekken

De gemeente stimuleert het aanpassen van werkplekken aan een handicap. Het Werkgevers Service Punt (WSP) geeft actief voorlichting aan de werkgevers. De gemeente en het UWV zorgen voor jobcoaching van de werkzoekenden. Het streefdoel is 150 extra werkplaatsen te creëren. Meer informatie hierover vindt u op de website Sprinc.