Krijgt u een uitkering? Verandert er iets in uw situatie dat van invloed kan zijn op uw uitkering? Dan moet u dat bij de gemeente melden. Doe dit voor de 7e dag na de maand van de verandering.  

Let op

Heeft u de verplichting om iedere maand een wijzigingsformulier in te sturen, dan moet u dit natuurlijk (blijven) doen.

Aanpak

Zo geeft u wijzigingen door:

  • vul het online wijzigingsformulier in
  • log in met uw DigiD
  • zorg dat u de documenten bij de hand heeft om te uploaden, bijvoorbeeld uw loonspecificatie/loonstrook, bewijs stuk nieuw vermogen, vrijwilligersovereenkomst of kopie bankpas.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw vaste inkomensconsulent. Dit kan op werkdagen werkdagen via het telefoonnummer 045-5604333. Houd het doorkiesnummer van uw consulent bij de hand.

Omschrijving

Het is heel belangrijk dat u veranderingen zo snel mogelijk aan ons laat weten. Zodat wij uw uitkering op de goede manier uitbetalen. Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen.De gemeente bepaalt dan of u nog steeds recht heeft op de uitkering. In de maanden dat er niets verandert, hoeft u het wijzigingsformulier niet in te vullen.  

Lever het formulier op tijd in. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult. Doet u dit niet? Dan kunt u misschien een boete krijgen. Krijgt u teveel bijstand dan moet u dit terugbetalen of we houden het in op uw uitkering. Geeft u de wijzigingen niet aan ons door? Dan kan het zijn dat wij uw uitkering stopzetten.