Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u te weinig inkomsten om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Schrijf u eerst als werkzoekende in op Werk.nl. Meld u daarna online aan voor een bijstandsuitkering. Als invullen niet lukt, helpen wij u graag verder op het adres Maanplein 88.

Als uw melding binnen is, neemt iemand van Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad contact met u op. Samen bespreken we uw mogelijkheden richting werk. Deze bemiddeling is verplicht. Ook neemt de gemeente Heerlen telefonisch contact met u op. We bespreken uw situatie en u krijgt informatie over hoe u de aanvraag voor een uitkering kunt doen.

Aanpak

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan:

 • schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl
 • vul het online meldingsformulier in (online regelen)
 • na uw eerste melding bespreken wij telefonisch uw situatie
 • na dit telefonisch overleg krijgt u van ons een link om de aanvraag digitaal te doen
 • stuur bij deze aanvraag ook al uw bewijsstukken digitaal in (dit heet: uploaden van gegevens)
 • zorg dat u alle bewijsstukken digitaal heeft
 • zorg dat u een geldige DigiD heeft

We beoordelen uw aanvraag, als we deze binnen krijgen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Heeft u huisgenoten? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. 

Omschrijving

Het is belangrijk dat u zelf uw eigen inkomen verdient en alleen een uitkering krijgt zolang dit nodig is. Daarom helpen we u om werk te vinden. Soms gaat dit vanzelf, maar het kan ook zijn dat u hiervoor hulp nodig heeft.

De gemeente werkt samen met Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad en WerkvoorHeerlen. U krijgt binnen 24 uur nadat u zich meldt voor een bijstandsuitkering bericht van WSP Parkstad. U komt op een kennismakingsgesprek en we bespreken samen uw mogelijkheden richting werk.

Let op! Deze begeleiding naar werk is niet vrijblijvend. Als u een uitkering krijgt, heeft u ook verplichtingen. De begeleiding is een van deze verplichtingen en geldt vanaf het moment dat u zich meldt. Dit betekent dat we uw gegevens ook delen met WSP Parkstad en WerkvoorHeerlen.

U heeft recht te op een bijstandsuitkering als uw inkomen en uw vermogen onder bijstandsniveau liggen. Het inkomen en vermogen van de partner, waar u mee samenwoont, tellen ook mee. Onder eigen vermogen valt niet alleen uw spaargeld, maar ook bijvoorbeeld waardevolle bezittingen.

Voorwaarden

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee zolang uw kind jonger is dan 27 jaar.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Komt u uit 1 van deze Europese landen? Dan krijgt u de eerste 3 maanden dat u in Nederland bent alleen bijstand in 1 van deze gevallen:

 • U bent werknemer of zelfstandig ondernemer volgens het EU-recht. Dat wil zeggen:
  • U werkt minimaal 16 uur per week.
  • U verdient minimaal 50% van de bijstandsnorm uit uw land.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent: uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U bent tegen uw wil werkloos of arbeidsongeschikt geraakt. Dit is minder dan 6 maanden geleden.
 • U bent familielid van een EU-inwoner die in Nederland woont, werkt, studeert of een bedrijf is gestart. U woont op hetzelfde adres als dit familielid.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

.