De gemeente Heerlen biedt voorzieningen aan vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Soms maken zorgvragers, zorgaanbieders en budgethouders oneerlijk gebruik van geld bedoeld voor Wmo en Jeugdzorg. Dit noemen we zorgfraude. Denkt u dat iemand fraudeert, of hebt u een vermoeden? Meld dit bij de gemeente. Dit kan gemakkelijk, snel en zelfs anoniem.

Aanpak

Zo meldt u (vermoeden van) zorgfraude:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • om wie het gaat,
  • waar deze persoon woont,
  • en over welke fraude het gaat.

Omschrijving

Voorbeelden van (vermoedens van) zorgfraude zijn: 

 • Zorg waar u recht op heeft niet vergoeden.
 • Zorg declareren die de patiënt niet heeft gehad, maar die de aanbieder wél declareert (spookzorg).
 • Het benadelen van patiënten, door onterecht een eigen bijdrage te vragen.
 • Zorg leveren en declareren zonder medische noodzaak (overbehandeling), of het niet leveren van noodzakelijke zorg (onderbehandeling).
 • Fraude met het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het budget gebruiken voor iets anders dan zorg.

Als u vermoeden heeft van fraude met zorggelden, start de gemeente een fraudeonderzoek.