Alcohol tijdelijk schenken

Horecabedrijven mogen in het bedrijf met het terras alcohol schenken en verkopen. Wanneer heeft u een ontheffing nodig? U organiseert een evenement en schenkt en verkoopt alcohol. Maar ook als anderen een evenement organiseren en u deel uit maakt van het evenemententerrein.  

Aanpak

Zo vraagt u ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken
  • de gegevens van de personen die alcohol gaan schenken
  • de gegevens van de leidinggevende

Let op: misschien heeft u ook een evenementenvergunning nodig.

Voor meer informatie over het organiseren van een evenement kijkt u bij: Melding of vergunning organiseren evenement

Kosten

Tarief 2024

 • € 59,35 voor een tijdelijke ontheffing

Omschrijving

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn.

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Voorwaarden

De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

 • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
 • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
  • minimaal 21 jaar oud is
  • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)
 • U bent in het bezit is van een horecadiploma;
 • Of u heeft een verklaring sociale hygiëne. 

Termijn

De gemeente besluit binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.