Ziekte, een handicap en/of ouderdom brengen extra kosten met zich mee. U kunt voor deze kosten misschien geld krijgen van de gemeente: De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Aanpak

Welk aanvraagformulier moet u gebruiken?

  • U krijgt een uitkering van de gemeente Heerlen of
  • U hebt de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand gekregen van de gemeente Heerlen en uw persoonlijke of financiële omstandigheden zijn niet veranderd?

Is het antwoord op een of twee vragen "Ja"? Gebruik dan het online formulier.
Is het antwoord op beide vragen "Nee"? Gebruik dan het aanvraagformulier downloaden (pdf).

Lukt online aanvragen niet? Neem dan telefonisch contact met ons op: 045-5604333. U mag ook altijd het aanvraagformulier printen en de aanvraag per post of e-mail (gemeente@heerlen.nl) naar ons sturen.

Omschrijving

De hoogte van de tegemoetkoming is € 125,00 per kalenderjaar.

Voorwaarden

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft in de twee jaren vóór het jaar waarover u aanvraagt, het verplicht eigen risico opgemaakt
  • u netto inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. De hoogte van de bijstandsnormen vindt u op rijksoverheid.nl
  • u heeft op de datum van aanvraag een vermogen dat lager is dan:
    o Alleenstaande € 7.575,00
    o Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouder € 15.150,00

Let op: Als u een WAJONG/WIA/WAO/WAZ-uitkering van het UWV krijgt, mag u niet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. U krijgt dan een “tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid” van het UWV.

Termijn


De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mogen we één keer verlengen. 
U kunt aanvragen tot uiterlijk 1 maart van het volgende jaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.