Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en noodzakelijke kosten die u niet van uw inkomen kunt betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. U kunt bijzondere bijstand voor dit jaar aanvragen tot 1 maart van het volgende jaar.

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat
 • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
 • schoolkosten van uw kind
 • de kosten van een begrafenis of crematie

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

 • Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen;
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft;
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom;
 • U heeft niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Voorwaarden

Voor de bijzondere bijstand is het sociaal minimum iets hoger dan de voor u geldende bijstands-norm. Wij hanteren dat hogere bedrag, omdat ook mensen met een inkomen iets boven het sociaal minimum nog in aanmerking moeten kunnen komen voor een vergoeding van bijzonder noodzakelijke kosten.

Welke inkomensgrenzen voor draagkracht gelden in 2017?

Als uw netto inkomen (inclusief vakantiegeld) per maand lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm van artikel 20, 21, 22 of 23 van de Participatiewet, heeft u geen draagkracht uit inkomen. Het inkomen boven dat bedrag brengen we volledig in mindering op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. De hoogte van de bijstandsnormen vindt u op rijksoverheid.nl

Welke vermogensgrenzen gelden er?

Het vermogen boven een bepaald bedrag brengen we ook in mindering op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Met vermogen bedoelen we: bezittingen – schulden.

De volgende bedragen worden vrij gelaten:

 • Alleenstaande € 5.940,-- (in 2017)
 • Alleenstaand ouder € 11.880,-- (in 2017)
 • Gehuwden/samenwonenden€ 11.880,-- (in 2017)

Doen of meenemen

Wanneer moet u het aanvraagformulier gebruiken?

 • U ontvangt een uitkering van de gemeente Heerlen of
 • U hebt de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente Heerlen en uw persoonlijke of financiële omstandigheden zijn sindsdien ongewijzigd?

Is het antwoord op beide vragen "Nee"? Gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.
Is het antwoord op één van beide vragen "Ja"? Gebruik dan het verkorte formulier.

Termijn

Vraag op tijd aan! U kunt bijzondere bijstand over 2016 tot uiterlijk 1 maart 2017 aanvragen. Bijzonder bijstand over 2017 kunt u uiterlijk aanvragen tot 1 maart 2018.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.