Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

U kunt bijzondere bijstand voor dit jaar aanvragen tot 1 maart van het volgende jaar.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat;
 • kosten van bewindvoering;
 • maaltijdvoorziening.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. Bijvoorbeeld: 

 • U heeft op korte termijn zelf voldoende geld om de kosten te betalen;
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft;
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom;
 • U heeft niet gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.

Voorwaarden

Voor de bijzondere bijstand is het sociaal minimum iets hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm. Wij hanteren dat hogere bedrag, zodat ook mensen met een inkomen iets boven het sociaal minimum nog in aanmerking moeten kunnen komen voor een vergoeding van bijzonder noodzakelijke kosten.

Welke inkomensgrenzen voor draagkracht gelden in 2019?

Als uw netto inkomen (inclusief vakantiegeld) per maand lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, heeft u geen draagkracht uit inkomen. Het inkomen boven dat bedrag brengen we volledig in mindering op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. De hoogte van de bijstandsnormen vindt u op rijksoverheid.nl

Welke vermogensgrenzen gelden er?

Het vermogen boven een bepaald bedrag brengen we ook in mindering op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Met vermogen bedoelen we: bezittingen en/of schulden.

De volgende bedragen worden vrij gelaten:

 • Alleenstaande € 6120,- (in 2019)
 • Alleenstaand ouder € 12.240- (in 2019)
 • Gehuwden/samenwonenden € 12.240,- (in 2019)

Drempelbedrag

Voor een aantal kosten geldt in 2019 een drempelbedrag van €50,- per kalenderjaar. Dat bedrag brengen wij één keer per jaar in mindering op de toe te kennen bijstand. Wij zijn namelijk van mening dat u het laatstgenoemde bedrag kunt voldoen uit uw bijstandsnorm.

Doen of meenemen

Wanneer moet u het aanvraagformulier gebruiken?

 • U ontvangt een uitkering van de gemeente Heerlen of
 • U hebt de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente Heerlen en uw persoonlijke of financiële omstandigheden zijn sindsdien ongewijzigd?

Is het antwoord op beide vragen "Nee"? Gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.
Is het antwoord op één van beide vragen "Ja"? Gebruik dan het verkorte formulier.

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.  

Termijn

Bijzonder bijstand over 2019 kunt u uiterlijk aanvragen tot 1 maart 2020. Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In de beslissing staat hoe u dat kunt doen.