Ceremonie bij naturalisatie

Heeft u het proces van naturalisatie succesvol doorlopen? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de ceremonie.

Omschrijving

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.

Bij de verklaring van verbondenheid belooft u:

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen 

Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Het besluit van Nederlanderschap geldt zodra u het besluit krijgt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar.

Gemeente Heerlen organiseert gedurende het jaar meerdere ceremoniedagen.

Voorwaarden

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Het naturalisatiebesluit of het optiebesluit reikt de gemeente uit op de ceremonie. Pas daarna treden de gevolgen van het besluit met terugwerkende kracht in werking. Vanaf de datum van ondertekening van het besluit bent u Nederlander geworden. Verschijnt u niet op de ceremonie, dan wordt u geen Nederlander.

Termijn

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging uiterlijk 6 weken voor de ceremonie.