Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven omdat u al een lange tijd weinig inkomsten heeft.
In de voorwaarden kunt u zien, of u in aanmerking komt voor de toeslag. Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar de gemeente. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

De hoogte van de toeslag is:

 • alleenstaande € 374,-
 • alleenstaande ouder € 431,-
 • Gehuwden/ samenwonenden € 265,-
 • Kostendeler € 228,-

Voorwaarden

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag? 

 • U woont in Heerlen op de datum dat u aanvraagt;
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd;
 • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen;
 • U heeft 12 maanden voor uw aanvraag geen inkomenstoeslag ontvangen;
 • Uw vermogen op de aanvraagdatum is niet hoger dan toegestaan in de Participatiewet:
  • Voor alleenstaanden: € 6.120,- (in 2019)
  • Voor gehuwden en alleenstaand ouders: € 12.240,- (in 2019)  
 • Uw inkomen moet langdurig laag zijn. Met langdurig bedoelen wij: 36 maanden aaneengesloten voorafgaand aan de datum aanvraag. Met een laag inkomen bedoelen wij: een inkomen op het voor u geldende bijstandsniveau.
 • U heeft geen zicht op verbetering van uw inkomen. Dit is het geval als: 
  • U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als bedoeld in artikel 4 van de WIA. Bijvoorbeeld als u 80-100% arbeidsongeschikt bent;

  • Bij u is vastgesteld dat het verrichten van vrijwilligerswerk, of daarmee gelijkgestelde onbezoldigde en niet reguliere arbeid, het maximaal haalbare is. Met het verrichten van die arbeid voldoet u aan de  arbeidsverplichtingen;

  • als onduidelijk is of u zicht heeft op inkomensverbetering kunnen wij een onderzoek doen. Wilt u niet deelnemen aan zo'n onderzoek, dan kunnen wij het recht op de inkomenstoeslag niet vaststellen. 

Doen of meenemen

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.

Aanvragen van de toeslag kan één keer per 12 maanden. Vraagt het op tijd aan, want de toeslag krijgt u niet met terugwerkende kracht. 

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.