Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die de gemeente u één keer per jaar kan geven als u lange tijd weinig inkomsten hebt gehad. In de voorwaarden kunt u zien of u in aanmerking komt voor de toeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Wilt u inkomenstoeslag aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het ons toe.

U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

De hoogte van de toeslag is:

 • alleenstaande € 401,-
 • alleenstaande ouder € 462,-
 • Gehuwden/ samenwonenden € 284,-
 • Kostendeler € 244,-

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag? 

 • U woont in Heerlen op de datum dat u aanvraagt;
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd;
 • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen;
 • U heeft 12 maanden voor uw aanvraag geen inkomenstoeslag ontvangen;
 • Uw vermogen op de aanvraagdatum is niet hoger dan toegestaan in de Participatiewet:
  • Voor alleenstaanden: € 6.505,00 (in 2022)
  • Voor gehuwden en alleenstaand ouders: € 13.010,- (in 2022)  
 • Uw inkomen moet langdurig laag zijn. Met langdurig bedoelen wij: 36 maanden aaneengesloten voorafgaand aan de datum aanvraag. Met een laag inkomen bedoelen wij: een inkomen op het voor u geldende bijstandsniveau.
 • U heeft geen zicht op verbetering van uw inkomen. Dit is het geval als: 
  • U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als bedoeld in artikel 4 van de WIA. Bijvoorbeeld als u 80-100% arbeidsongeschikt bent;

  • Bij u is vastgesteld dat het verrichten van vrijwilligerswerk, of daarmee gelijkgestelde onbezoldigde en niet reguliere arbeid, het maximaal haalbare is. Met het verrichten van die arbeid voldoet u aan de  arbeidsverplichtingen;

  • als onduidelijk is of u zicht heeft op inkomensverbetering kunnen wij een onderzoek doen. Wilt u niet deelnemen aan zo'n onderzoek, dan kunnen wij het recht op de inkomenstoeslag niet vaststellen. 

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.

Aanvragen van de toeslag kan één keer per 12 maanden. Vraagt het op tijd aan, want de toeslag krijgt u niet met terugwerkende kracht. 

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.