Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

De hoogte van de toeslag is:

 • Alleenstaande € 441,-
 • Alleenstaande ouder € 508,-
 • Gehuwden/ samenwonenden € 312,-
 • Kostendeler € 268,-

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag? 

 • U woont in Heerlen als u aanvraagt.
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd.
 • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen.
 • U heeft 12 maanden voor uw aanvraag geen inkomenstoeslag gekregen.
 • Uw vermogen op de aanvraagdatum is niet hoger dan toegestaan in de Participatiewet:
  • Voor alleenstaanden: € 7.605,00
  • Voor gehuwden en alleenstaand ouders: € 15.210,00 
 • Uw inkomen moet langdurig laag zijn. Met langdurig bedoelen wij: 36 maanden aaneengesloten voorafgaand aan de datum aanvraag. Met een laag inkomen bedoelen wij: een inkomen op het voor u geldende bijstandsniveau.
 • U heeft geen zicht op verbetering van uw inkomen. Dit is het geval als: 
  • U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als bedoeld in artikel 4 van de WIA. Bijvoorbeeld als u 80-100% arbeidsongeschikt bent.

  • Bij u is vastgesteld dat het verrichten van vrijwilligerswerk, of daarmee gelijkgestelde onbezoldigde en niet reguliere arbeid, het maximaal haalbare is. Met het verrichten van die arbeid voldoet u aan de  arbeidsverplichtingen.

  • Als onduidelijk is of u zicht heeft op inkomensverbetering kunnen wij een onderzoek doen. Wilt u niet deelnemen aan zo'n onderzoek, dan kunnen wij het recht op de inkomenstoeslag niet vaststellen. 

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.
Aanvragen van de toeslag kan één keer per 12 maanden. Vraagt het op tijd aan, want de toeslag krijgt u niet met terugwerkende kracht. 
Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Wilt u inkomenstoeslag aanvragen?

 • Heeft u vorig jaar ook inkomenstoeslag gekregen, vul dan het online aanvraagformulier in.
 • Vraagt u voor de 1e keer inkomenstoeslag aan? Vul het aanvraagformulier inkomenstoeslag lang in. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.