Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag die de gemeente u één keer per jaar kan geven als u lange tijd weinig inkomsten hebt gehad. In de voorwaarden kunt u zien of u in aanmerking komt voor de toeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een bijdrage voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven. Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Dit is een jaarlijkse toeslag die de gemeente u één keer per jaar kan geven als u lange tijd weinig inkomsten hebt gehad. In de voorwaarden kunt u zien of u in aanmerking komt voor de toeslag.

Wilt u inkomenstoeslag aanvragen?
Heeft u vorig jaar ook inkomenstoeslag ontvangen, vul dan het online aanvraagformulier in.
Vraagt u voor de 1e keer inkomenstoeslag aan? Vul het uitgebreide PDF formulier onder handige links in. 

U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

De hoogte van de toeslag is:

 • alleenstaande € 441,-
 • alleenstaande ouder € 508,-
 • Gehuwden/ samenwonenden € 312,-
 • Kostendeler € 268,-

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag? 

 • U woont in Heerlen op de datum dat u aanvraagt;
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd;
 • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen;
 • U heeft 12 maanden voor uw aanvraag geen inkomenstoeslag ontvangen;
 • Uw vermogen op de aanvraagdatum is niet hoger dan toegestaan in de Participatiewet:
  • Voor alleenstaanden: € 7.605,00
  • Voor gehuwden en alleenstaand ouders: € 15.210,00 
 • Uw inkomen moet langdurig laag zijn. Met langdurig bedoelen wij: 36 maanden aaneengesloten voorafgaand aan de datum aanvraag. Met een laag inkomen bedoelen wij: een inkomen op het voor u geldende bijstandsniveau.
 • U heeft geen zicht op verbetering van uw inkomen. Dit is het geval als: 
  • U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als bedoeld in artikel 4 van de WIA. Bijvoorbeeld als u 80-100% arbeidsongeschikt bent;

  • Bij u is vastgesteld dat het verrichten van vrijwilligerswerk, of daarmee gelijkgestelde onbezoldigde en niet reguliere arbeid, het maximaal haalbare is. Met het verrichten van die arbeid voldoet u aan de  arbeidsverplichtingen;

  • als onduidelijk is of u zicht heeft op inkomensverbetering kunnen wij een onderzoek doen. Wilt u niet deelnemen aan zo'n onderzoek, dan kunnen wij het recht op de inkomenstoeslag niet vaststellen. 

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.
Aanvragen van de toeslag kan één keer per 12 maanden. Vraagt het op tijd aan, want de toeslag krijgt u niet met terugwerkende kracht. 
Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.