Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen of gaat u het huis verbouwen? Vaak heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. 

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u uw monument wilt verbouwen, of een grote boom wilt omhakken.

Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms is het voldoende om dit te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u raamkozijnen vervangt.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bouwactiviteiten zoals: een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken of dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een gebouw of aan een zijkant die niet naar het openbaar gebied gekeerd is.  

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Als u klaar bent met de werkzaamheden, kunt u worden gecontroleerd.

Meer informatie over de voorwaarden leest u bij Omgevingsloket online.

Regel dit meteen online

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie Titel 2 hoofdstuk 3 van de legesverordening 2019.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u in ieder geval de kosten voor de omgevingsvergunning. Ook als de vergunning/ontheffing wordt geweigerd of wordt ingetrokken, moet u leges betalen. Het kan zijn dat de gemeente ook plankosten in rekening brengt. Dit zijn kosten voor de voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Kosten die u maakt door de uitvoering van uw plan. Denk bijvoorbeeld aan het herinrichten van groenvoorzieningen, de aanleg van nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe een vergunningcheck op de website van de Omgevingsvergunning Online (OLO).

Heeft u een vergunning nodig? Vraag die aan via dezelfde website. Log in met uw DigiD. 

 Als u alle gegevens invult en de bijlagen toevoegt zijn er 2 keuzes:

  • U dient een formele aanvraag omgevingsvergunning in;
  • Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente, afdeling Publiekszaken; bureau vergunningen.

Als u gebruik wilt maken van keuzemogelijkheid 2, dan kunt u, nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevuld in het scherm van het omgevingsloket op een knop klikken met de tekst "vooroverleg". Als u die mogelijkheid gebruikt, dan onderzoeken wij de haalbaarheid van uw plan. Wij stellen u op de hoogte van de uitkomst. Daarna beslist u of u een definitieve aanvraag indient. Ook voor een vooroverleg betaald u kosten. Besluit u een omgevingsvergunning aan te vragen? De reeds betaalde kosten verrekenen wij met de kosten van de omgevingsvergunning. 

Regel dit meteen online

Termijn

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Levert u alles compleet aan. Bent u iets vergeten? Dan krijgt u ons een overzicht met de gegevens die u nog moet aanleveren. Hier krijgt u een bepaalde tijd voor. Zolang niet alle gegevens compleet zijn, loopt de beslistermijn niet door.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instelling. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.