Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • reclame aanbrengen
 • brandveilig gebruik gebouwen

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bouwactiviteiten zoals: een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken of dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een gebouw of aan een zijkant die niet naar het openbaar gebied gekeerd is.

Vargen? maak een afspraak voor het spreekuur Bouwen.

Regel dit meteen online

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie Titel 2 hoofdstuk 3 van de legesverordening 2020.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u in ieder geval de kosten voor de omgevingsvergunning. Ook als de vergunning/ontheffing wordt geweigerd of wordt ingetrokken, moet u leges betalen. Het kan zijn dat de gemeente ook plankosten in rekening brengt. Dit zijn kosten voor de voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Kosten die u maakt door de uitvoering van uw plan. Denk bijvoorbeeld aan het herinrichten van groenvoorzieningen, de aanleg van nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Doe een vergunningcheck op de website van de Omgevingsvergunning Online (OLO).

Heeft u een vergunning nodig? Vraag die aan via dezelfde website. Log in met uw DigiD. 

 Als u alle gegevens invult en de bijlagen toevoegt zijn er 2 keuzes:

 • U dient een formele aanvraag omgevingsvergunning in;
 • Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente, domein Inwoners; bureau vergunningen.

Als u gebruik wilt maken van keuzemogelijkheid 2, dan kunt u, nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevuld in het scherm van het omgevingsloket op een knop klikken met de tekst "vooroverleg". Als u die mogelijkheid gebruikt, dan onderzoeken wij de haalbaarheid van uw plan. Wij stellen u op de hoogte van de uitkomst. Daarna beslist u of u een definitieve aanvraag indient. Ook voor een vooroverleg betaald u kosten. Besluit u een omgevingsvergunning aan te vragen? De reeds betaalde kosten verrekenen wij met de kosten van de omgevingsvergunning. 

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Regel dit meteen online

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Levert u alles compleet aan. Bent u iets vergeten? Dan krijgt u ons een overzicht met de gegevens die u nog moet aanleveren. Hier krijgt u een bepaalde tijd voor. Zolang niet alle gegevens compleet zijn, loopt de beslistermijn niet door.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.