Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Omschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • reclame aanbrengen
 • brandveilig gebruik gebouwen

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan bouwactiviteiten zoals:

 • Een afscheiding tussen balkons of dakterrassen.
 • Zonweringen of rolluiken.
 • Dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een gebouw of aan een zijkant die niet naar het openbaar gebied gekeerd is, mits 1 meter achter de voorgevelrooilijn.
 • Voor het plaatsen van een airco unit heeft u (bijna) altijd een vergunning nodig.

Spreekuur omgevingsloket

Met vragen kunt u terecht op spreekuur van het  Omgevingsloket Heerlen op donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur. Maak wel een afspraak. 
Wij helpen u dan op weg bij de eerste stappen die u moet zetten. 
U kunt niet naar het spreekuur komen als u al een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend.  

Veel voorkomende vragen kunnen zijn:

 • Kan ik het gebruik van mijn woning wijzigen?
 • Heb ik voor het uitbreiden of verbouwen van mijn woning een vergunning nodig?
 • Waar kan ik de vergunningscheck vinden?
 • Kan ik zelf een bestemmingsplantoets doen en waar vind ik de informatie hiervoor?
 • Mag ik een bedrijfje aan huis beginnen?
 • Hoeveel kost een vergunning? Kan ik dat zelf opzoeken?
 • Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan? Wat is daarvoor nodig?

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Lever alle gegevens zo compleet mogelijk aan.