Sportondersteuning en -subsidie

Wij ondersteunen sportverenigingen en andere sportaanbieders, die op hun beurt van Heerlen een sportievere stad maken. 

Aanpak

Heeft u vragen, wilt u met iemand hierover praten of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuner van Heel Heerlen Beweegt

Omschrijving

Sportverenigingen en andere sportaanbieders krijgen steeds meer te maken met :

  • complexere regelgevingen
  • een forse ledendaling
  • minder vrijwilligers en
  • nieuwe landelijke en lokale ontwikkelingen

Subsidies voor sportaanbieders zijn er voor:

  • jeugdleden van een sportvereniging
  • organisatie van sportevenementen

Voorwaarden

  • U bent een Heerlense sportaanbieder of uw sportaanbod is gericht op Heerlense inwoners met een beperking.
  • U staat open voor veranderingen.

Termijn

De verenigingsondersteuner neemt binnen een paar dagen contact met u op.

Vraagt u een subsidie aan dan neemt de gemeente binnen 12 weken een beslissing op uw aanvraag. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.