Vakantie of wijziging doorgeven bij bijstandsuitkering (SMF)

 • Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan mag u ieder jaar 28 dagen naar het buitenland zonder uw uitkering kwijt te raken. Uw verblijf in het buitenland mag uw opleiding of re-integratietraject niet in de weg staan. Als u naar het buitenland gaat, moet u dit op tijd doorgeven aan de gemeente.
 • Verandert er iets in uw situatie dat invloed kan hebben op uw uitkering? Dan moet u dat bij de gemeente melden. Doe dit voor de 7e dag na de maand van de verandering.  

Let op

Bent u verplicht om iedere maand een wijzigingsformulier in te sturen? Dan moet u dit natuurlijk (blijven) doen.

Aanpak

Zo geeft u een vakantie of een wijziging door als u een uitkering heeft:

 • vul het online wijzigingsformulier in
 • log in met uw DigiD
 • zorg dat u de documenten bij de hand heeft om te uploaden

Als u naar het buitenland gaat, moet u dit altijd één maand voor te voren doorgeven aan de gemeente.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw vaste inkomensconsulent. U kunt op werkdagen bellen met: telefoonnummer 045-5604333. Houd het doorkiesnummer van uw consulent bij de hand.

Omschrijving

Vakantie doorgeven

Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.

Hoe lang u met behoud van uitkering naar het buitenland mag, is afhankelijk van uw leeftijd. Het maakt dan niet uit of u voor vakantie, familiebezoek of ziekenhuisopname naar het buitenland gaat.

 • pensioengerechtigde leeftijd: u mag maximaal 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Geef aan de Sociale Verzekeringsbank uw verblijf in het buitenland door. Zij regelen uw bijstandsuitkering.
 • jonger dan pensioengerechtigde leeftijd: u mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

Als u terug bent moet u dit online doorgeven met  het status-mutatieformulier. Dit kan niet aan de balie.

Wijziging doorgeven

Het is heel belangrijk dat u veranderingen zo snel mogelijk aan ons laat weten. Wij kunnen zo uw uitkering op de goede manier uitbetalen. Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen.De gemeente bekijkt dan of u nog steeds recht heeft op de uitkering. In de maanden dat er niets verandert, hoeft u het wijzigingsformulier niet in te vullen.  

Lever het formulier op tijd in. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult. Doet u dit niet? Dan kunt u misschien een boete krijgen. Krijgt u teveel bijstand dan moet u dit terugbetalen of we houden het in op uw uitkering. Geeft u de wijzigingen niet aan ons door? Dan kan het zijn dat wij uw uitkering stopzetten.

Voorwaarden

De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

 • U mag maximaal 4 weken per jaar van huis.
 • U meldt het vooraf bij de gemeente.
 • U krijgt geen toestemming voor een vakantie in het buitenland bij het volgen van een opleiding.
 • Blijft u langer weg dan de periode die u aan de gemeente heeft doorgegeven? Mogelijk krijgt u dan geen uitkering of kan uw uitkering verlaagd worden, omdat u onvoldoende heeft geprobeerd werk te vinden.
 • U mag zelf kiezen wanneer u de 4 weken opneemt.
 • U mag ook verschillende keren per jaar korter dan 4 weken opnemen, bijvoorbeeld 2 keer 2 weken vakantie.
 • U mag de weken die u in een jaar niet hebt opgepakt niet meenemen naar volgend jaar.