Vergunning om pand als woning te gebruiken

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een gebouw als woning wilt gebruiken. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • de gegevens van het gebouw
  • hoe u het pand wilt gebruiken

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie legesverordening 2024

Omschrijving

U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een omgevingsvergunning voor nodig.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • het gebouw voldoet aan de minimale eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
 • afhankelijk van de locatie kan de gemeente specifieke eisen stellen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.