Samenvoegen of onttrekken van een woning

Wilt u een woning gebruiken voor andere doeleinden dan wonen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vergunning vraagt u aan via het online Omgevingsloket.

Aanpak

Zo vraagt u een onttrekkingsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • naam en adres van de eigenaar.
  • gegevens over de huidige situatie (bijvoorbeeld: aantal kamers, woonoppervlak, de staat van de woning).
  • gegevens over de door u gewenste situatie.
  • huidige en verwachte huur- of koopprijs.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

Kosten

Voor de kosten van onderdelen van de omgevingsvergunning zie legesverordening 2024

Omschrijving

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen.

Bijvoorbeeld:

 • de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkel
 • meerdere woonruimten samenvoegen
 • een woning splitsen in meerdere woonruimtes
 • een woning slopen

Kijk ook of uw plannen passen binnen het omgevingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. 

Voor het slopen van uw woning moet u een melding doen op grond van het bouwbesluit. Als er sprake is van een rijksmonument of een woning die in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Termijn

Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen 8 weken over uw aanvraag. Bij complexere aanvragen neemt de gemeente binnen 26 weken een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaar indienen