Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

We hebben het over het splitsen van een woning als u van een bestaande woning meerdere zelfstandige woningen maakt. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en voor een bouwactiviteit nodig. Omdat onder andere de eisen voor brandveiligheid veranderen. U vraagt de vergunning aan via het online Omgevingsloket.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U heeft nodig:
  • uw naam en adresgegevens
  • een specificatie van de werkzaamheden
  • de gegevens van de locatie

U heeft bij de aanvraag onder andere het volgende nodig:

 • uw naam en adresgegevens
 • specificatie van de werkzaamheden
 • gegevens van de locatie en
 • tekening van de bestaande en nieuwe situatie

Kosten

Kijk voor de kosten in de legesverordening 2024

Omschrijving

De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Soms is het nodig dat we afwijken van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). U heeft dan ook een vergunning nodig voor een binnenplanse of buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

In Heerlen kennen wij naast de genoemde omgevingsvergunning voor bouwen geen aparte splitsingsvergunning.

Vragen? 

U kunt op afspraak terecht bij het Omgevingsloket Heerlen. Het spreek uur is op donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur.
U kunt hier terecht met vragen  over bijvoorbeeld: wijziging gebruik van de woning of een verbouwing van uw woning. Wij helpen u dan op weg bij de eerste stappen die u moet zetten.

Veel voorkomende vragen zijn:

 • Heb ik voor het uitbreiden van mijn woning een vergunning nodig?
 • Waar kan ik de vergunningscheck vinden?
 • Kan ik zelf een bestemmingsplantoets doen en waar vind ik de informatie hiervoor?
 • Mag ik een bedrijfje aan huis beginnen?
 • Hoeveel kost een vergunning? Kan ik dat zelf opzoeken?
 • Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan? Wat is daarvoor nodig?

U kunt niet naar het spreekuur komen als u al een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor woningsplitsing zijn:

 • U bent de eigenaar van het pand.

De gesplitste woondelen moeten overeenstemmen met de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen het Bouwbesluit).

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Dit doet u beide binnen zes weken. Meer informatie vindt u onder: Bezwaar indienen