Verzoek over persoonsgegevens op basis van de Basisregistratie Personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. 
De gemeente houdt uw gegevens bij en gebruikt ze voor het uitvoeren van haar taken. De gegevens zijn niet openbaar. In de wet BRP staat welke organisaties wel gegevens mogen krijgen, bijvoorbeeld de belastingdienst of pensioenfondsen.

Aanpak

Zo vraagt u een verzoek over persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan:

  • Niet online aanvragen? Maak telefonisch een afspraak.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Doet u het verzoek voor een ander? Dan heeft u ook nodig:

  • Een schriftelijke machtiging van die ander.
  • Een kopie legitimatiebewijs van die ander.

Kosten

Tarief 2024

  • Het verzoek om inzage en correctie van uw persoonsgegevens is gratis
  • € 12,30 voor het online aanvragen van het uittreksel BRP 
  • € 19,60 voor het aan de balie of schriftelijk aanvragen van het uittreksel BRP 

Graag met pin betalen.

Omschrijving

Op Mijn.overheid.nl kunt u uw persoonsgegevens inzien. Log in met uw DigiD. 

Op MijnOverheid  ziet u de (overheids)organisaties die uw veranderde gegevens krijgen (bijvoorbeeld uw verhuizing). Voor iedere (overheids) organisatie staat uitgelegd welke BRP-gegevens de organisatie mag gebruiken en voor welk doel. Het gaat dan alleen om centraal opgeslagen gegevens. Gegevens die de gemeente deelt in lokale registraties ziet u niet. Vragen of opmerkingen over het gebruik van de BRP-gegevens? De site verwijst u naar (de website van) de organisaties die de gegevens gebruiken. 

Wie krijgt mijn gegevens?

Kijk dan op de website: Wiekrijgtmijngegevens.nl 

Welke instellingen hebben mijn gegevens opgevraagd?

Vraag dan online een  Overzicht verstrekking BRP gegevens aan. 

Bij de gemeente kunt u uw gegevens ook inzien én wijzigen.

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens.
U kunt bij de gemeente controleren hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. U heeft het recht op:

  • Informatie. U kunt nagaan wie uw gegevens krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid
  • Inzage. Welke gegevens van u staan geregistreerd.
  • Verbetering, aanvulling of verwijdering van onjuiste persoonsgegevens.

Voorwaarden

Als uw gegevens niet in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet kunnen laten zien wat de juiste gegevens zijn; bijvoorbeeld met een huwelijksakte.

Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren bij de gemeente. Als u de oude documenten wil bewaren, dan maakt de gemeente het ongeldig voor u en krijgt het terug. 

Termijn

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen vier weken.