Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) ziet u dat een persoon staat ingeschreven bij de gemeente. Met een staat van inlichtingen krijgt de notaris informatie die nodig is voor het opmaken van een verklaring van erfrecht. U vraagt dit digitaal aan. 

Aanpak

Vraag het formulier online aan. 

  • Voor het webformulier moet u inloggen met eHerkenning. 
  • Geef duidelijk op het formulier aan wat en waarvoor u het nodig heeft.

Kosten

Tarieven 2024

  • € 19,60 voor een standaard uittreksel online (inlog met eHerkenning)
  • € 39,20 voor een staat van inlichtingen door een notaris (inlog met eHerkenning)

Omschrijving

Op het afschrift staan naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk op het formulier aan wat en waarvoor u het nodig heeft.

De staat van Inlichtingen geeft informatie over wie de erfgenamen zijn van een persoon die overleden is. In het formulier vraagt u de gegevens op die u nodig heeft. 

Termijn

U krijgt het document met de post. Dit duurt maximaal 4 weken. Heeft u het document eerder nodig? Geef dit dan aan ons door bij de aanvraag.