Voorschot bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente eerst een beslissing nemen. Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorlopig voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering.

Aanpak

De gemeente maakt het voorschot aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen.

Heeft u geen voorschot ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Omschrijving

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente uw aanvraag eerst beoordelen. Dit kan een aantal weken duren. Tot die tijd heeft u geen inkomen.

Duurt het beoordelen van uw aanvraag langer dan 4 weken? Dan krijgt u een voorlopig voorschot, zodat u toch geld heeft. Dit voorschot hoeft u niet zelf aan te vragen. De gemeente betaalt u dit uit, als u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt daarna iedere 4 weken een voorschot, tot de gemeente een beslissing heeft genomen.

Blijkt later dat u toch geen recht heeft op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan rekent de gemeente uit hoeveel bijstandsuitkering u had moeten ontvangen. De door u ontvangen voorschotten worden hiervan afgetrokken. Het verschil krijgt u uitbetaald als eerste uitkering. De uitbetaalde voorschotten hoeft u niet terug te betalen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot op een bijstandsuitkering zijn:

  • U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
  • De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.

Termijn

De gemeente betaalt aan u het voorschot 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. Daarna ontvangt u het voorschot iedere 4 weken. Het voorschot stopt zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken als de gemeente u geen of te weinig voorschot uitbetaalt. Is het voorschot voor u noodzakelijk? Dan kunt u de provincie vragen een uitspraak te doen. De provincie kan de gemeente opdracht geven om u een (hoger) voorschot uit te betalen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.

Het adres van de voorzitter van Gedeputeerde Staten provincie Limburg is:
Voorzitter van Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT