Heeft u moeite met het betalen van de huur of hypotheek? U kunt misschien een tijdelijke bijdrage in de woonkosten krijgen. Vraag de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Aanpak

Wanneer gebruikt u het online aanvraagformulier Bijzondere Bijstand?

 • Gebruik het online aanvraagformulier als u al een uitkering van de gemeente Heerlen krijgt.  

Wanneer gebruikt u het pdf aanvraagformulier?

 • Gebruik het uitgebreide aanvraagformulier (pdf) als u geen uitkering van de gemeente Heerlen krijgt. Wij hebben dan meestal niet genoeg gegevens van u om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
  Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • een kopie van het identiteitsbewijs van u (en uw partner)
 • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
 • een overzicht van uw vermogen
 • een overzicht van uw schulden
 • de polissen van uw verzekeringen
 • als u gescheiden bent: uw echtscheidingsgegevens
 • bewijsstukken over de kostenposten bij een eigendomswoning

Omschrijving

Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de berekening van uw woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee:

 • hypotheekrente (de aflossing en consumptieve kredieten met de woning als onderpand tellen niet mee)
 • opstalverzekering
 • onroerende zaak belasting
 • eigenaarsdeel waterschapsbelasting
 • rioolrecht
 • een vast bedrag voor onderhoudskosten

Voorwaarden

Als u te hoge woonkosten heeft, moet u binnen 1 jaar een goedkopere woning zoeken. Deze periode kunnen we maximaal met 1 jaar verlengen. Of dit voor u geldt hangt af van uw persoonlijke situatie en de ontwikkelingen op de koop en verkoop van woningen.

Om woonkostentoeslag te krijgen zijn de voorwaarden onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en woont op het adres waarvoor u de woonkostentoeslag aanvraagt. 
 • U bent Nederlander of daaraan gelijkgesteld. 
 • U niet uitgesloten bent van het recht op bijstand en/of bijzondere bijstand. Dit is bijvoorbeeld als u in gevangenis, een huis van bewaring of TBS kliniek zit in de periode waarover u bijstand aanvraagt. 
 • Uw inkomen en vermogen zijn te laag om de hoge woonkosten te kunnen betalen. 

  Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. De woonkostentoeslag is er als u plotseling minder inkomen heeft en géén- of tijdelijk minder – huurtoeslag krijgt.
  De woonkostentoeslag is NIET voor andere kosten dan de kosten van uw huur of uw hypotheek. Ook als uw huur boven de grens van de huurtoeslag ligt, kunt u soms woonkostentoeslag krijgen. U mag de toeslag  niet gebruiken voor de alle andere algemene kosten zoals gas, water en elektriciteit. Deze moet u zelf te betalen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen. www.heerlen.nl/bezwaarschrift-indienen