Bijstandsuitkering en pensioengerechtigd

De SVB berekent rond uw pensioengerechtigde leeftijd hoeveel AOW u krijgt.
U krijgt een brief van de SVB als de berekening aangeeft dat u misschien te weinig inkomen heeft vanaf uw 65e. Heeft u vragen over de aanvullende uitkering? 

Aanpak

Rond uw pensioengerechtigde leeftijd berekent de SVB hoeveel AOW u krijgt. U krijgt een brief van SVB als ze verwachten dat u te weinig inkomen heeft. U kunt dan zien of u recht heeft op de aanvullende uitkering. Geef uw gegevens door aan de SVB, dan krijgt u ongeveer een half jaar voor uw pensioendatum het aanvraagformulier.

De hoogte van de AIO-aanvulling hangt af van de hoogte van uw AOW. 

Omschrijving

Vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd heeft u recht op een AOW-uitkering. Voor elk jaar dat u vanaf uw 15e jaar in Nederland woont, bouwt u recht op. Heeft u een aantal jaren buiten Nederland gewoond? Dan krijgt u een lagere AOW-uitkering. Misschien heeft u dan recht op aanvullende bijstand? Deze bijstandsuitkering vult uw maandelijks inkomen aan tot het sociaal minimum.

De aanvulling heet Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. 
Meer informatie over de aanvullende uitkering vindt u op de website van de SVB.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een andere speciale regeling voor mensen met een laag inkomen? Kijk voor meer informatie bij:

  • Bijzondere bijstand
  • Chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkoming
  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Minima, bijdrage

Voorwaarden

De voorwaarden om een AIO-aanvulling te krijgen zijn:

  • U woont in Nederland.
  • U heeft recht op AOW en heeft eventueel een laag pensioen. 
  • Uw inkomen ligt onder het sociaal minimum.
  • Uw vermogen ligt onder de vastgestelde grens. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de SVB. Meer informatie vindt u op de website van de SVB.