Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u te weinig inkomsten om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Schrijf u eerst als werkzoekende in op Werk.nl. Meld u daarna online aan voor een bijstandsuitkering. 

Na uw melding nemen wij telefonisch contact met u op om uw situatie te bespreken. En om aan te geven hoe u de aanvraag voor een bijstandsuitkering kunt indienen.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar, dan geldt voor u een andere procedure. Kijk hiervoor bij: "Bijstand voor jongeren".

Doe uw melding online. Door het coronavirus beperken we het aantal bezoekers bij de gemeente. Lukt online melden niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. 

Regel dit meteen online

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moeten uw inkomen en uw vermogen onder bijstandsniveau liggen. Inkomen en vermogen van de partner waarmee u samenwoont tellen ook mee. Onder eigen vermogen valt niet alleen uw spaargeld, maar ook bijvoorbeeld waardevolle bezittingen.

Regel dit meteen online

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Regel dit meteen online

Doen of meenemen

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan:

 • vul het online meldingsformulier in
 • na ontvangst van uw eerste melding bespreken wij telefonisch uw situatie
 • na dit telefonisch overleg ontvangt u van ons een link om de aanvraag digitaal in te dienen
 • stuur bij deze aanvraag ook al uw bewijsstukken digitaal in (dit heet: uploaden van gegevens)
 • zorg dat u alle bewijsstukken digitaal heeft
 • zorg dat u over een geldige DigiD beschikt
 • schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl

Na ontvangst van uw aanvraag, beoordelen wij uw aanvraag. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Heeft u huisgnoten? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. 

Regel dit meteen online

Schriftelijk of aan balie

Het UWV maakt deel uit van het Werkplein Parkstad Limburg. Alles wat te maken heeft met werk en inkomen kunt u vinden bij het Werkplein Parkstad Limburg.

Regel dit meteen online

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Regel dit meteen online

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

.