Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u te weinig inkomsten om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Schrijf u eerst als werkzoekende in op Werk.nl. Meld u daarna online aan voor een bijstandsuitkering. Als invullen niet lukt, helpen wij u graag verder op het adres Maanplein 88.

Als uw melding binnen is, neemt iemand van Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad contact met u op. Samen bespreken we uw mogelijkheden richting werk. Deze bemiddeling is verplicht. Ook neemt de gemeente Heerlen telefonisch contact met u op. We bespreken uw situatie en u krijgt informatie over hoe u de aanvraag voor een uitkering kunt indienen.

Het is belangrijk dat u zelf uw eigen inkomen verdient en alleen een uitkering krijgt zolang dit nodig is. Daarom helpen we u om werk te vinden. Soms gaat dit vanzelf, maar het kan ook zijn dat u hiervoor hulp nodig heeft.

De gemeente werkt hierin samen met Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad en WerkvoorHeerlen. U krijgt binnen 24 uur nadat u zich heeft gemeld voor een bijstandsuitkering bericht van WSP Parkstad. U komt op een kennismakingsgesprek en samen met u bespreken we uw mogelijkheden richting werk.

Let op! Deze begeleiding naar werk is niet vrijblijvend. Als u een uitkering krijgt, heeft u ook verplichtingen. De begeleiding is een van deze verplichtingen en geldt vanaf het moment dat u zich meldt. Dit betekent dat al uw gegevens ook bekend worden bij WSP Parkstad en WerkvoorHeerlen.

Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moeten uw inkomen en uw vermogen onder bijstandsniveau liggen. Inkomen en vermogen van de partner waar u mee samenwoont tellen ook mee. Onder eigen vermogen valt niet alleen uw spaargeld, maar ook bijvoorbeeld waardevolle bezittingen.

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee zolang uw kind jonger is dan 27 jaar.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Komt u uit 1 van deze Europese landen? Dan krijgt u de eerste 3 maanden dat u in Nederland bent alleen bijstand in 1 van deze gevallen:

 • U bent werknemer of zelfstandig ondernemer volgens het EU-recht. Dat wil zeggen:
  • U werkt minimaal 16 uur per week.
  • U verdient minimaal 50% van de bijstandsnorm uit uw land.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent: uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • U bent tegen uw wil werkloos of arbeidsongeschikt geraakt. Dit is minder dan 6 maanden geleden.
 • U bent familielid van een EU-inwoner die in Nederland woont, werkt, studeert of een bedrijf is gestart. U woont op hetzelfde adres als dit familielid.

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan:

 • vul het online meldingsformulier in
 • na uw eerste melding bespreken wij telefonisch uw situatie
 • na dit telefonisch overleg krijgt u van ons een link om de aanvraag digitaal in te dienen
 • stuur bij deze aanvraag ook al uw bewijsstukken digitaal in (dit heet: uploaden van gegevens)
 • zorg dat u alle bewijsstukken digitaal heeft
 • zorg dat u over een geldige DigiD heeft
 • schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl

We beoordelen uw aanvraag, als we deze binnen krijgen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Heeft u huisgnoten? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.