Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u te weinig inkomsten om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Schrijf u eerst als werkzoekende in op Werk.nl. Meld u daarna online aan voor een bijstandsuitkering. Als invullen niet lukt, helpen wij u graag verder op het maanplein 88.

Na uw melding neemt iemand van Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad contact met u op om uw mogelijkheden richting werk te bespreken. Deze bemiddeling is verplicht. Ook de gemeente Heerlen neemt telefonisch contact met u op. Uw situatie wordt besproken en u krijgt informatie hoe u de aanvraag voor een uitkering kunt indienen.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar, dan geldt voor u een andere procedure. Kijk hiervoor bij: "Bijstand voor jongeren".

Het is belangrijk dat u zelf uw eigen inkomen verdient en alleen een uitkering ontvangt zolang dit nodig is. Daarom helpen we u om werk te vinden. Soms gaat dit vanzelf, maar het kan ook zijn dat u hiervoor hulp nodig heeft.

De gemeente werkt hierin samen met Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad en WerkvoorHeerlen. U krijgt binnen 24 uur nadat u zich heeft gemeld voor een bijstandsuitkering bericht van WSP Parkstad. U krijgt een kennismakingsgesprek en samen met u worden uw mogelijkheden richting werk besproken.

Let op! Deze begeleiding naar werk is niet vrijblijvend. Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook verplichtingen. De begeleiding is een van deze verplichtingen en geldt vanaf het moment dat u zich meldt. Dit betekent dat al uw gegevens ook bekend worden bij WSP Parkstad en WerkvoorHeerlen.

Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moeten uw inkomen en uw vermogen onder bijstandsniveau liggen. Inkomen en vermogen van de partner waarmee u samenwoont tellen ook mee. Onder eigen vermogen valt niet alleen uw spaargeld, maar ook bijvoorbeeld waardevolle bezittingen.

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan:

 • vul het online meldingsformulier in
 • na ontvangst van uw eerste melding bespreken wij telefonisch uw situatie
 • na dit telefonisch overleg ontvangt u van ons een link om de aanvraag digitaal in te dienen
 • stuur bij deze aanvraag ook al uw bewijsstukken digitaal in (dit heet: uploaden van gegevens)
 • zorg dat u alle bewijsstukken digitaal heeft
 • zorg dat u over een geldige DigiD beschikt
 • schrijf u in als werkzoekende op www.werk.nl

Na ontvangst van uw aanvraag, beoordelen wij uw aanvraag. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. Heeft u huisgnoten? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.