Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

Bent u een oudere werkeloze werknemer en heeft u geen recht meer op een WW of een WGA-uitkering? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een IOAW uitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Aanpak

Wij hebben geen aparte procedure voor het aanvragen van een IOAW uitkering. Wij vragen u het meldingsformulier bijstandsuitkering in te vullen. Als wij uw melding binnen hebben, nodigen wij u uit voor een gesprek op het Maanplein nr. 88. We bekijken dan of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de IOAW of op grond van de Participatiewet.

Omschrijving

De IOAW geldt voor oudere werkloze werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat we bij de IOAW niet kijken naar uw vermogen. U mag uw gespaarde geld, uw eigen huis of uw boot gewoon houden. Het inkomen van u en uw partner uit of in verband met arbeid brengen we wel in mindering op uw uitkering. Andersoortige inkomsten en inkomsten van kostendelers korten we niet. 

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Voorwaarden

U heeft recht op de IOAW als:

  • u bent geboren voor 1 januari 1965 én
  • u na uw 50e jaar werkloos bent geworden en u de volledige loongerelateerde WW-uitkering en vervolguitkering hebt ontvangen; of
  • u na uw 50e jaar recht heeft gekregen op een WGA-uitkering, maar die uitkering heeft verloren, omdat u bij de herkeuring minder dan 35% arbeidsongeschikt was.  

De kostendelersnorm 

Met ingang van 1 juli 2015 is er een kostendelersnorm ingevoerd in de IOAW. De kostendelersnorm is alleen bij de alleenstaande van toepassing.   
Als op u de kostendelersnorm van toepassing is, wordt uw uitkering van 70% van het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2015 in stappen verlaagd. Op 1 januari 2019 bedraagt uw uitkering dan nog 50% van het minimumloon.

De kostendelersnorm geldt niet:

  • als u samenwonende partners bent
  • voor personen tot 27 jaar
  •  voor studenten
  • samenwonenden met een commerciële relatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om commerciële kamerverhuur, kostgangerschap

Bent u een alleenstaande en geen kostendeler dan krijgt u 70% van het wettelijk minimumloon.  

Termijn

Het kan een aantal weken duren voor de eerste uitbetaling. Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u bij: Bezwaarschrift indienen.