Bouw- en sloopafval inleveren

Bouw- en sloopafval brengt u naar het grondstoffenpark van de Rd4. Of u huurt een container bij een afvalinzamelingsbedrijf.

Kosten

Het wegbrengen van bouw- en sloopafval is niet gratis. Informeer bij Rd4 naar de kosten.

Omschrijving

Als u gaat verbouwen of slopen, komt er bouw- en sloopafval vrij, zoals tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U kunt het afval wegbrengen naar een grondstoffenpark van de Rd4. Probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden.
U kunt ook bij een afvalbedrijf een container huren. U doet het afval in de container. Daarna haalt het afvalbedrijf de container met afval bij u op.

Let op! Voor het plaatsen van een container die niet op uw eigen grond (bijvoorbeeld de oprit op eigen grond) komt te staan, heeft u een ingebruikgeving gemeentegrond nodig.

Meer informatie