Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Chronisch zieken en gehandicapten tegemoetkoming

Ziekte, een handicap en ouderdom brengen extra kosten met zich mee. U kunt voor deze kosten mogelijk geld krijgen van de gemeente. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

U kunt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt hangt af van uw inkomen. U kunt de tegemoetkoming één keer per kalenderjaar aanvragen. 

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u heeft een inkomen op of iets boven bijstandsniveau;
 • u hebt in de twee jaren voor het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, het verplicht eigen risico opgemaakt;
 • u heeft een niet meer dan bescheiden vermogen;
 • Op de datum van aanvraag een vermogen heeft dat lager is dan:
  • Alleenstaande € 6.120,-
  • Alleenstaande ouder € 12.240,-
  • Gehuwden/samenwonenden € 12.240,- 

Doen of meenemen

Aanvragen van de tegemoetkoming kan één keer per kalenderjaar, tot 1 maart van het volgende kalenderjaar. 
De hoogte van de tegemoetkoming is € 125,00 per jaar.

Wanneer moet u welk aanvraagformulier gebruiken?

 • U ontvangt een uitkering van de gemeente Heerlen of
 • U hebt de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente Heerlen en uw persoonlijke of financiële omstandigheden zijn sindsdien ongewijzigd?

Is het antwoord op beide vragen "Nee"? Gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.
Is het antwoord op een of twee vragen "Ja"? Gebruik dan het verkorte formulier.

Termijn

Vraag op tijd aan! U kunt de tegemoetkoming over 2019 tot uiterlijk 1 maart 2020 aanvragen.
De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.