Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Ziekte, een handicap en ouderdom brengen extra kosten met zich mee. U kunt voor deze kosten mogelijk geld krijgen van de gemeente: De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Voorwaarden

Voorwaarden 2020

Wilt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft in de twee jaren vóór het jaar waarover u aanvraagt, het verplicht eigen risico opgemaakt;
  • u heeft een inkomen van niet meer dan 120% dan de bijstandsnorm die voor u geldt (maximale inkomen inclusief vakantiegeld: alleenstaanden € 1262,78, gehuwden € 1803,97);
  • u heeft op de datum van aanvraag een vermogen dat lager is dan:
    o Alleenstaande € 6.225,-
    o Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouder € 12.450,-

Let op: Als u een WAJONG/WIA/WAO/WAZ-uitkering van het UWV ontvangt, mag u niet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. U krijgt dan een “tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid” van het UWV.

Doen of meenemen

Wanneer moet u welk aanvraagformulier gebruiken?

  • U ontvangt een uitkering van de gemeente Heerlen of
  • U hebt de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente Heerlen en uw persoonlijke of financiële omstandigheden zijn sindsdien ongewijzigd?

Is het antwoord op beide vragen "Nee"? Gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.
Is het antwoord op een of twee vragen "Ja"? Gebruik dan het verkorte formulier.

Termijn


De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.