Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Ziekte, een handicap en ouderdom brengen extra kosten met zich mee. U kunt voor deze kosten mogelijk geld krijgen van de gemeente: De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, vragen we u om vanuit thuis zoveel mogelijk digitaal te regelen met ons. Heeft u vragen? Stuur ons dan een mail of stel uw vraag via de live chat.
Kom alleen voor spoedgevallen naar het gemeentehuis. Heeft u een afspraak en heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan vragen wij u om uw afspraak te annuleren en op een later moment een nieuwe afspraak te maken. 

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Voorwaarden

Voorwaarden 2020

Wilt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft in de twee jaren vóór het jaar waarover u aanvraagt, het verplicht eigen risico opgemaakt;
  • u heeft een inkomen van niet meer dan 120% dan de bijstandsnorm die voor u geldt (maximale inkomen inclusief vakantiegeld: alleenstaanden € 1262,78, gehuwden € 1803,97);
  • u heeft op de datum van aanvraag een vermogen dat lager is dan:
    o Alleenstaande € 6.225,-
    o Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouder € 12.250,-

Let op: Als u een WAJONG/WIA/WAO/WAZ-uitkering van het UWV ontvangt, mag u niet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. U krijgt dan een “tegemoetkoming arbeidsongeschiktheid” van het UWV.

Doen of meenemen

Wanneer moet u welk aanvraagformulier gebruiken?

  • U ontvangt een uitkering van de gemeente Heerlen of
  • U hebt de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente Heerlen en uw persoonlijke of financiële omstandigheden zijn sindsdien ongewijzigd?

Is het antwoord op beide vragen "Nee"? Gebruik dan het uitgebreide aanvraagformulier.
Is het antwoord op een of twee vragen "Ja"? Gebruik dan het verkorte formulier.

Termijn


De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Meer informatie vindt u onder: Bezwaarschrift indienen.