Contact

Bezoek ons

Bij onze publiekshal kunt u alleen op afspraak terecht. Er mogen voorlopig maximaal 10 personen in de publiekshal. Heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan vragen wij u de afspraak te annuleren en op een later moment te komen. Heeft u vragen, stel ze dan per mail of live chat.

Geleenstraat 27
6411 HP Heerlen

Let op: voor het afhalen van rijbewijs of identiteitsbewijzen hoeft u geen afspraak te maken

Openingstijden publiekshal

Maandag, dinsdag en vrijdag 8.30 tot 16.00 uur
Woensdag en donderdag 8.30 tot 20.00 uur

Uitzondering rond feestdagen: Afwijkende openingstijden.

Bel of schrijf ons

tel. +31 (0) 45 560 50 40 (ook vanuit het buitenland)
of tel. 14045
Bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

Postbus 1, 6400 AA Heerlen
e-mail: gemeente@heerlen.nl

Andere adressen en openingstijden:

Stel uw vraag online

Heeft u een vraag of opmerking, dan kunt u ons dat laten weten via ons contactformulier. Wij zorgen dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt!

Iets melden?

Ook dat kan online, dan komt het meteen op de juiste plek! Of het nu gaat over bijvoorbeeld kapotte stoeptegels, defecte lantaarnpalen, hondenpoep of overlast, u kunt het melden via ons meldingenformulier.

Meldingen doorgeven of een afspraak maken kan overigens ook altijd via onze Heerlen app.

Let op: Spoedmeldingen openbare ruimte kunnen buiten kantoortijden via tel. 14045.

Blijf op de hoogte

U vindt ons natuurlijk ook op social media en wij hebben een digitale nieuwsbrief. Via deze media bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Volg ons.

Veilige wifi in onze gebouwen!

Er is veilige wifi in al onze gemeentelijke gebouwen.

Contact
Maanplein 88

Contact Werkgelegenheid, sociale zaken en Maanplein
Voor informatie over en hulp bij werk, inkomen, schuldhulpverlening en zorg kunt u terecht bij het Maanplein.

Sociaal buurtteam

Contact met Sociale buurtteams
Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid of WMO. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam.

Ondernemershuis Heerlen

Contact voor Ondernemers
Ondernemershuis Heerlen is het centraal aanspreekpunt voor ondernemers. Je kunt er met al jouw ondernemersvragen terecht: van regelgeving, nodige vergunningen, mogelijke locaties, ontwikkelingen tot financiële steun. Stel je vraag en wij helpen je samen op pad. Ondernemen doe je samen!

Contact met handhaving
Wilt u een overtreding of overlast melden in uw buurt? Neem dan contact op met de wijkagent of met de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) van de gemeente.

Griffie

Contact raad en griffie
Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.

Contact voor werkgevers
Bent u werkgever en op zoek naar medewerkers? Wij helpen u graag. Een overzicht.

Contact Bureau Voortijdig schoolverlaten
Stoppen met school? Kom naar bureau VSV. Samen willen we het maximaal haalbare voor en met de jongere bereiken.