Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan bij de gemeente.

Kosten

Deze vergunning is voorlopig gratis.

Omschrijving

Verhuren op basis van de Leegstandwet biedt u voordelen. Zo kunt u voor het pand een lagere huurprijs vragen. Ook hoeft u de huurder geen huurbescherming te geven. Hoe lang u het pand mag verhuren ligt aan de situatie:

 • Huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt.
  U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

 • Woning die te koop staat.
  U krijgt een vergunning voor 5 jaar. De vergunning wordt niet verlengd.

 • Gebouw zonder woonbestemming.
  U krijgt een vergunning voor maximaal 10 jaar. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? Dan is de vergunning voor verhuur net zolang geldig als de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan (met een maximum van 10 jaar).

Verlenging

Vergunningen voor te koop staande woningen die vanaf 1 juli 2013 zijn verleend, zijn automatisch 5 jaar geldig. Als u een vergunning voor een andere categorie wilt verlengen, moet u dit doen voordat de geldigheid afloopt. Vraagt u de verlenging te laat aan, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Dit kan echter alleen als er vijf jaar zit tussen het aflopen van de vorige vergunning en de aanvraag van de nieuwe vergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn o.a.:

 • De woonruimte staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • De eigenaar kan aantonen dat de woning voldoende bewoond gaat worden.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

 • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
 • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan of
 • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Voor woonruimte die gerenoveerd of gesloopt gaat worden geldt ook nog dat:

 • de eigenaar kan aantonen dat de renovatie of nieuwbouw ingrijpend zal zijn en
 • dat de sloop of renovatie binnen redelijke termijn gebeurt.

Als u een gebouw zonder woonbestemming wilt gaan verhuren, moet u eerst een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik aanvragen. Deze vergunning moet u aanvragen via het Omgevingsloket. Pas als u deze vergunning heeft, kunt u een vergunning in het kader van de Leegstandwet aanvragen.

Huurprijs

In de vergunning staat vermeld tegen welke huurprijs u ten hoogste mag verhuren. Als de verhuurder met u een hogere huurprijs overeenkomt of al is overeengekomen dan de in de vergunning vermelde huurprijs, geldt de huurprijs die in de vergunning staat. 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U krijgt de beslissing van de gemeente per brief. Hierin staat ook uitgelegd waar en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente.