Melding of vergunning organiseren evenement

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

Bij een klein evenement kan een melding voldoende zijn. Meld de datum van het evenement zo snel mogelijk met een vooraankondiging. De gemeente houdt bij de beoordeling van de vergunning rekening met spreiding van evenementen in tijd en soort.

Aanpak

Zo organiseert u een evenement:

  • Hebt u vragen of hebt u hulp nodig bij het invullen van de EvenementAssistent? Bel met het Team Vergunningen/Evenementen: telefoon 14045 of mail evenementen@heerlen.nl.
  • Vul de digitale EvenementAssistent in.
  • Hebt een vergunning nodig? Vraag die minimaal 8 en maximaal 26 weken vóór het evenement aan.
  • Is een melding voldoende? Meld het evenement minimaal 4 weken van te voren aan.

Kosten

Het melden van een evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning is gratis.

Omschrijving

Als u een melding via de webdienst EvenementAssistent doet, krijgt u een lijst met vragen. Die vragen stellen we om de risico's van een evenement in te schatten. Adviezen vragen wij automatisch op bij de hulpdiensten. Het risico bepaalt of uw evenement meldingsplichtig of vergunningsplichtig is. Als het nodig is krijgt u een veiligheidsplan. Dit plan vult u verder aan.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Gaat het om een risicovol evenement dan is de beslistermijn langer.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.