Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen Tozo of TONK meer aanvragen. U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen als uw inkomen te laag is. Tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aangepast.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Het Bbz kent ook mogelijkheden voor zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen als het bedrijf niet meer levensvatbaar is.
Gevestigde ondernemers

Een ondernemer kan door diverse oorzaken tijdelijk in financiële problemen komen. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent een aantal mogelijkheden voor de gevestigde ondernemer:

 • Een rentedragende lening, die u in tien jaar moet terugbetalen;
 • Borgtocht voor een lening bij een bank. De gemeente staat garant voor een lening die de bank aan de ondernemer verstrekt;
 • Een uitkering voor een periode van maximaal twaalf maanden. Deze uitkering vult uw eigen inkomen aan;
 • Eenmalig bedrijfskapitaal. Dit kunt u ook krijgen als u voldoende inkomsten heeft om u te redden, maar geen reserveringscapaciteit heeft voor noodzakelijke investeringen.

Startende ondernemers

Het Bbz biedt ook mogelijkheden aan mensen die een bedrijf willen starten vanuit een uitkering. Met als doel om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Heeft u een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) of bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering). De gemeente kijkt ook naar de inkomsten van uw partner. De totale inkomsten exclusief WW mogen niet hoger zijn dan bijstandsniveau.
De mogelijkheden zijn:

 • Een renteloos krediet. De startende ondernemer kan dit in de voorbereidingsperiode aanvragen. Dit krediet wordt bij een eventuele start van het bedrijf omgezet in een rentedragend krediet;
 • Een rentedragend krediet of een borgtocht. De startende ondernemer kan dit in de startperiode bij de bank aanvragen;
 • Een uitkering tijdens de aanloopfase van de onderneming (maximaal 36 maanden)

Tijdelijke aanpassingen Bbz: 

De Tozo eindigt per 1 oktober 2021. Vanaf die datum kunnen zelfstandig ondernemers die na de Tozo nog financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op het Bbz. De aanvraagprocedure bij het Bbz is intensiever en kost meer tijd dan die bij de Tozo en Participatiewet. 

Om welke aanpassingen gaat het? 

Het Bbz wijzigt van oktober 2021 t/m maart 2022 voor de aanvraag van (alléén) algemene bijstand voor levensonderhoud op 3 punten:

 1. De uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en toegekend;
 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend èn;
 3. Er wordt geen vermogenstoets gedaan. De uitkering wordt direct toegekend als uitkering ‘om niet’. 

Deze aanpassingen geldentot 1 april 2022 alléén voor nieuwe aanvragen. Voor ondernemers die vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering ontvingen en waarbij deze mogelijk verlengd wordt in het 4e kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022, blijven de reguliere Bbz-artikelen gelden. 

Voor welke Bbz-doelgroepen gelden deze aanpassingen? 

Naar verwachting zullen vooral gevestigde zelfstandigen die Tozo ontvangen een beroep doen op het Bbz, maar ook voor startende ondernemers en de andere doelgroepen binnen het Bbz gelden deze Bbz-tijdelijke wijzigingen.

Kijk voor meer informatie op onze website.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Tot 1 april 2022 gelden de volgende aangepaste voorwaarden:

 • U kunt ook over de afgelopen 2 maanden uitkering aanvragen.
 • De gemeente kijkt naar uw inkomen per kalendermaand om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • De gemeente neemt niet uw vermogen mee om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 205.410,-. De lening moet u binnen tien jaar terugbetalen. U betaalt hier rente over. Soms zetten we de uitkering om in een gift.

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • Vul het online webformulier melding Bbz in.

De gemeente neemt met u contact op en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. Vervolgens kunt een aanvraag Bbz indienen en alle aanvullende gegevens uploaden (jaarcijfers, belastingaangiftes, huurbetalingsbewijzen, bankafschriften enz.). 

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. De termijn mag met dertien weken verlengd worden.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.