Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) heeft ook mogelijkheden voor zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen als het bedrijf niet meer levensvatbaar is.

Gevestigde ondernemers

Een ondernemer kan door verschillende oorzaken tijdelijk in financiële problemen komen. Het Bbz kent een aantal mogelijkheden voor de gevestigde ondernemer:

 • Een rentedragende lening, die u in tien jaar moet terugbetalen.
 • Een uitkering voor een periode van maximaal twaalf maanden. Deze uitkering vult uw eigen inkomen aan.
 • Eenmalig bedrijfskapitaal. Dit kunt u ook krijgen als u voldoende inkomsten heeft om van te leven, maar geen reserveringscapaciteit heeft voor noodzakelijke investeringen.

Startende ondernemers

Het Bbz biedt ook mogelijkheden aan mensen die een bedrijf willen starten vanuit een uitkering. Het doel is om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Heeft u een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) of bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering). De gemeente kijkt ook naar de inkomsten van uw partner. Alle inkomsten exclusief WW mogen niet hoger zijn dan bijstandsniveau.
De mogelijkheden zijn:

 • Een rentedragend krediet.
 • Een uitkering tijdens de aanloopfase van de onderneming (maximaal 36 maanden).

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
 • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • Uw bedrijf kan na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten opleveren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Vul het online webformulier in om de aanvraag voor bijstand te starten.
 • De gemeente neemt met contact op en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. 
  Daarna kunt een aanvraag Bbz doen en alle aanvullende gegevens uploaden (jaarcijfers, belastingaangiftes, bewijzen van huurbetaling, bankafschriften enzovoorts).

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.