Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. U vraagt de bijstand aan bij de gemeente.

Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Misschien kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) aanvragen. Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Neem contact met ons op via de mail ondernemershuis@heerlen.nl.

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aanvragen. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Het Bbz kent ook mogelijkheden voor zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen als het bedrijf niet meer levensvatbaar is.
Gevestigde ondernemers

Een ondernemer kan door diverse oorzaken tijdelijk in financiële problemen komen. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent een aantal mogelijkheden voor de gevestigde ondernemer:

 • Een rentedragende lening, die u in tien jaar moet terugbetalen;
 • Borgtocht voor een lening bij een bank. De gemeente staat garant voor een lening die de bank aan de ondernemer verstrekt;
 • Een uitkering voor een periode van maximaal twaalf maanden. Deze uitkering vult uw eigen inkomen aan;
 • Eenmalig bedrijfskapitaal. Dit kunt u ook krijgen als u voldoende inkomsten heeft om u te redden, maar geen reserveringscapaciteit heeft voor noodzakelijke investeringen.

Startende ondernemers

Het Bbz biedt ook mogelijkheden aan mensen die een bedrijf willen starten vanuit een uitkering. Met als doel om in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Heeft u een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) of bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering). De gemeente kijkt ook naar de inkomsten van uw partner. De totale inkomsten exclusief WW mogen niet hoger zijn dan bijstandsniveau.
De mogelijkheden zijn:

 • Een renteloos krediet. De startende ondernemer kan dit in de voorbereidingsperiode aanvragen. Dit krediet wordt bij een eventuele start van het bedrijf omgezet in een rentedragend krediet;
 • Een rentedragend krediet of een borgtocht. De startende ondernemer kan dit in de startperiode bij de bank aanvragen;
 • Een uitkering tijdens de aanloopfase van de onderneming (maximaal 36 maanden).

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 205.410,-. De lening moet u binnen tien jaar terugbetalen. U betaalt hier rente over. Soms zetten we de uitkering om in een gift.

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw vermogen
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

De gemeente bespreekt met u de mogelijkheden die bij uw situatie passen. Als u aanvullende gegevens moet aanleveren, geven wij dit aan op het aanvraagformulier of tijdens een persoonlijk gesprek.

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. De termijn mag met dertien weken verlengd worden.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.