Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Fit en Fun regeling

De Fit en Fun regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die een bijstandsuitkering van de gemeente Heerlen krijgen. Ingaande 2018 is de regeling ook opengesteld voor Heerlenaren die geen bijstandsuitkering hebben, maar wel een minimuminkomen. De tegemoetkoming is een bijdrage voor de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Het college beoordeelt ieder kalenderjaar in de maanden januari en juli welke personen met een bijstandsuitkering in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden van de regeling? Dan krijgt u een toekenningsbeschikking en een uitbetaling in de volgende maand. (februari of augustus) 

Heeft u geen bijstandsuitkering, dan moet u zelf een aanvraag indienen. Dit omdat wij van u geen gegevens over het inkomen hebben.

De vergoeding is in 2018

€ 75,00 per persoon en deze krijgt u per kalenderjaar. 

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking?

  • u bent 18 jaar of ouder, én;
  • u ontvangt een lopende algemene periodieke bijstandsuitkering van de gemeente Heerlen op grond van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW/IOAZ;
  • of u ontvangt geen maandelijks inkomen uit bijstand, maar u heeft een ander inkomen waarmee u in uw onderhoud voorziet. Het maandinkomen mag dan niet hoger zijn dan 110% van het de voor u geldende bijstandsnorm. Wat de bijstandsnorm voor u is, is af-hankelijk van leeftijd en gezins- en leefsituatie.
  • én u bent geen student met recht of aanspraak op studiefinanciering.

Vraagt u een bijstandsuitkering voor levensonderhoud aan, dan zal uw consulent meteen beoordelen of u recht heeft op de Fit en Funregeling.

Heeft u geen maandelijks bijstandsuitkering en vraagt u in 2018 bijzondere bijstand aan, dan beoordeelt de consulent meteen uw recht op de Fit en Fun regeling. Als u daar recht op hebt wordt u dat in het besluit over de bijzondere bijstand mee gedeeld. 

Doen of meenemen

Aanvragen van de toeslag kan één keer per 12 maanden. Vraag op tijd aan, want de toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag een keer verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. In de beslissing staat hoe u dat kunt doen.