Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Fit en Fun regeling

De Fit en Fun regeling is er voor alle Heerlenaren van 18 jaar of ouder die minimuminkomen hebben. De uitkering is een bijdrage in de kosten van individuele maatschappelijke, sociale, sportieve en/of culturele activiteiten.

Ontvangt u al een maandelijkse bijstandsuitkering?

In de maand januari van elk kalenderjaar beoordelen wij welke personen met een bijstandsuitkering in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Voldoet u aan de voorwaarden van de regeling? Dan krijgt u de uitbetaling in de volgende maand (februari). U hoeft dus niet zelf een aanvraag in te dienen.

De consulent beoordeelt ook automatisch het recht op Fit en Fun als u:

  • een maandelijks bijstandsuitkering aanvraagt voor levensonderhoud; of
  • bijzondere bijstand aanvraagt, terwijl u geen maandelijkse uitkering ontvangt van de gemeente.

Als blijkt dat u recht hebt, ontvangt u de toekenning tegelijk met de beslissing over de bijstandsaanvragen.

Heeft u geen maandelijkse bijstandsuitkering?

Heeft u geen bijstandsuitkering of bijzondere bijstand, dan moet u zelf een aanvraag indienen. Wij hebben dan namelijk geen gegevens over uw inkomen. 

Vergoeding: € 75,00 per persoon.

De voorwaarden zijn: 

  • U bent 18 jaar of ouder, én;
  • U ontvangt maandelijks een bijstandsuitkering of een uitkering IOAW of IOAZ van de gemeente;
  • U heeft een ander inkomen, niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Die norm kan wisselen en is afhankelijk van leefijd en gezinssituatie;
  • U bent geen student met recht of aanspraak op studiefinanciering. 

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Kijk dan op BerekenUwRecht. Binnen een paar minuten weet u of u de aanvraag kunt versturen.

Vraag de toeslag op tijd aan: uiterlijk 31 december van het lopende jaar moet uw aanvraag bij de gemeente binnen zijn: u krijgt de tegemoetkoming niet met terugwerkende kracht.

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. 

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag een keer verlengd worden.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.